Mikroemner - digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag

Videreutdanning

Studieprogrammet består av åtte valgfrie mikroemner som omhandler digital formidling i kreative prosesser. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

 • Hva er et mikroemne?

  – Hva er sammenhengen mellom mikroemner og årsstudiet design og kommunikasjon i digitale medier?

  Studieprogrammet digital formidling i kreative prosesser innen estetiske fag består av åtte valgfrie mikroemner.

  Fire av mikroemnene er basert på emnet digitale bilder (15 stp.), som er det første emnet i årsstudiet design og kommunikasjon i digitale medier:

  • Bilde og budskap (5 stp.)
  • Visuelle virkemidler (2,5 stp.)
  • Idéutvikling og kreativ prosess (2,5 stp)
  • Grafiske uttrykk med bilde og tekst (5 stp)

  De andre fire mikroemnene er basert på emnet kommunikasjon i digitale medier (15 stp.), som er det tredje emnet dersom du tar årsstudiet:

  • Kommunikasjon i sosiale medier (2,5 stp.)
  • Mobil storytelling (2,5 stp.)
  • Digitale presentasjoner og layout (5 stp.) 
  • Digital formidling med videoredigering (5 stp.)

  – Hva er forskjellen på emnet digitale bilder (15 stp.) og de fire mikroemnene som er basert på dette emnet?

  Vi legger opp til stort sett lik undervisning. Innholdet er altså det samme. Men det er noen viktige forskjeller mellom et enkeltemne på 15 studiepoeng, og mikroemnene på 5 eller 2,5 studiepoeng.

  Det ene er at mikroemnene er heldigitale, mens digitale bilder (15 stp.) opprinnelig er et campusbasert emne.

  I det siste har digital undervisning vært normalen, og vi ser for oss at studenter ved emnet på 15 stp. kan velge mellom campus og digital undervisning når samfunnet åpner opp.

  Vi rigger altså for begge deler – noen ganger vil det si at vi har egne lærere som underviser på campus, mens vi også har digital undervisning for mikroemnene. Fordi innholdet i undervisningen er lik, skal du kunne delta digitalt som student ved digitale bilder dersom du ønsker det. 

  En annen viktig forskjell er eksamensformen. Tar du digitale bilder (15 stp), vil eksamensoppgaven være en individuell prosjektoppgave over 5-6 uker, med innlevering medio desember. På denne eksamenen får du en karakter (A-F). 

  Hvert mikroemne har derimot en egen eksamen med innlevering kort tid etter at undervisningsperioden er over. Det vil si at mikroemnet bilde og budskap, som har oppstart i august, har en innlevering i slutten av september. Denne vurderes til bestått - ikke bestått. Hvert mikroemne har altså en egen eksamen. 

  – Hva er forskjellen på emnet kommunikasjon i digitale medier (15 stp.) og de fire mikroemnene som er basert på dette emnet?

  De viktigste forskjellene er nevnt i avsnittet over: Eksamensformen og det at mikroemnene er heldigitale.

   – Hvorfor skal jeg velge mikroemner i stedet for et enkeltemne? 

  Det kan være ulike grunner til dette. Vi ønsker at mikroemnene skal være et tilgjengelig tilbud for deg som vil øke din kompetanse innen bestemte temaer uten å binde deg til et helt semester.

  – Hvor mange mikroemner kan jeg ta på en gang?

  Mikroemnene er designet for å tas enkeltvis, og de fire som hører under hvert emne på 15 stp. kan med fordel tas etter hverandre da de ikke kolliderer med hverandre.

  Som du ser nedenfor, har de to enkeltemnene (og tilhørende mikroemner) undervisning på hver sin dag, tirsdag og onsdag.

  Undervisningsdager høst 2021:

  Onsdager kl. 17:00 – 21:00:

  • Årsstudium design og kommunikasjon i digitale medier, emne 1: Digitale bilder
  • Digitale bilder, enkeltemne (15 stp.)
  • Bilde og budskap, mikroemne (5 stp.)
  • Visuelle virkemidler, mikroemne (2,5 stp.)
  • Idéutvikling og kreativ prosess, mikroemne (2,5 stp)
  • Grafiske uttrykk med bilde og tekst, mikroemne (5 stp)

  Tirsdager kl. 17:00 – 21:00:

  • Årsstudium design og kommunikasjon i digitale medier, emne 3 (for kull høst 2020): Kommunikasjon i digitale medier
  • Kommunikasjon i digitale medier, enkeltemne (15 stp.)
  • Kommunikasjon i sosiale medier, mikroemne (2,5 stp.)
  • Mobil storytelling, mikroemne (2,5 stp.)
  • Digitale presentasjoner og layout, mikroemne (5 stp.)
  • Digital formidling med videoredigering, mikroemne (5 stp.)
 • Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist: Studiet er fulltegnet og stengt for søking.

  Søknadsprosessen har flere steg:

  • Du må søke opptak i Søknadsweb (fsweb.no) for å få studierett til de 8 mikroemnene. I SøknadsWeb velger du alternativet "Estetiske fag", deretter "Kortere emner ved Fakultet for teknologi, kunst og design" og så "Mikroemner - digital formidling i kreative prosesser".
  • Når du har takket ja til studietilbudet, må du melde deg på de emnene du ønsker å ta i StudentWeb. Hvert emne har 35 studieplasser og de fylles opp forløpende. Det er først til mølla-prinsippet som gjelder, og du får svar med en gang.
 • Hva lærer du?

  Studieprogrammet består av åtte valgfrie mikroemner, og du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta.

  Felles for alle mikroemnene er at studentene skal arbeide med å analysere, reflektere, vurdere og formulere faglige og metodiske problemstillinger.

  Bilde og budskap (5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende innføring i digital bildebehandling med Adobe Photoshop.

  I emnet skal studentene tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i hvordan de kan formidle et budskap ved hjelp av digitale bilder.

  Studentene vil få erfaring med hvordan de henter inn, velger ut, bearbeider og manipulerer fotografier til bruk i digitale presentasjoner.

  Adobe Photoshop er et sentralt verktøy når bilder skal forbedres, behandles og klargjøres for publisering.

  Visuelle virkemidler (2,5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i prinsipper for visuelle virkemidler i bildeuttrykk.

  Temaer som farge og komposisjon inngår sammen med hvordan bevisst bruk av ulike virkemidler kan påvirke hvordan et budskap kan kommuniseres.

  Idéutvikling og kreativ prosess (2,5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i metoder for idéutvikling og kreative strategier når du jobber med digitale bildeuttrykk, og hvordan egen kreativ prosess kan dokumenteres visuelt og skriftlig.

  Grafiske uttrykk med bilde og tekst (5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende praktisk innføring i vektortegning med Adobe Illustrator.

  Studentene vil få erfaring med hvordan de kan tegne og bearbeide egne illustrasjoner til bruk i digitale presentasjoner og til formidling av budskap til bestemte målgrupper. I emnet inngår også kjennskap til opphavsrett.

  Kommunikasjon i sosiale medier (2,5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i kommunikasjon og formidling i sosiale medier.

  Det legges vekt på digitale strømninger i samfunnet og hvordan ulike digitale presentasjoner tilpasses ulike sosiale medieplattformer. Digitalt innhold kan være bilde, tekst, bannere, gif-animasjoner, video med mer.

  Mobil storytelling (2,5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende innføring i digital storytelling med video beregnet for mobil. I emnet inngår idéutvikling for video, samt manus og storyboard.

  Selv om emnet tar utgangspunkt i mobiltelefon som verktøy, tar det også opp hvordan prosjekter utviklet på mobil kan brukes som skisser som bearbeides videre på PC.

  Digitale presentasjoner og layout (5 stp.)

  Emnet gir en grunnleggende praktisk innføring i Adobe InDesign.

  Studentene skal lære å anvende programvaren til digital formidling gjennom digitale bildeuttrykk og grafisk layout.

  Emnet fokuserer på kunnskapsområdene kommunikasjon i digitale medier, digitale designprosesser og utviklingsarbeid.

  Digital formidling med videoredigering (5 stp.)

  Emnet gir en innføring i kommunikasjon og formidling gjennom digitale medier og videoredigering. Studentene vil arbeide med avanserte funksjoner i videoredigering, inkludert lyd.

  Studentene skal planlegge og utvikle egne korte videoer innen ulike sjangere der et innhold skal formidles til en målgruppe. Her inngår også manusutvikling og storyboard.

 • Undervisning

  Mikroemnene er nettbasert og tilpasset studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus.

  For å kunne gjennomføre emnene heldigitalt må du ha tilgang til aktuell programvare (Adobe-pakken).

  Studiet bruker Canvas som læringsplattform, der Zoom eller Teams benyttes til digital undervisning. Digital undervisning vil veksle mellom streaming og digitale læringsressurser.

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og praktisk og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen.

  Bilde og budskap

  Studiestart: 18. august. Undervisning: Seks onsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Visuelle virkemidler

  Studiestart: 29. september.  Undervisning: Tre onsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Idéutvikling og kreativ prosess

  Studiestart: 20. oktober.  Undervisning: Tre onsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Grafiske uttrykk med bilde og tekst

  Studiestart: 10. november. Undervisning: Seks onsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Kommunikasjon i sosiale medier

  Studiestart: 17. august. Undervisning: Tre tirsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Mobil storytelling

  Studiestart: 7. september.  Undervisning: Tre tirsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Digitale presentasjoner og layout

  Studiestart: 28. september. Undervisning: Seks tirsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

  Digital formidling med videoredigering

  Studiestart: 9. november.  Undervisning: Seks tirsdagskvelder kl. 17:00 – 21:00.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mer informasjon om studieprogrammet, timeplan, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden. Besøk studentportalen for mer informasjon (student.oslomet.no).

 • Målgruppe

  Studietilbudet passer for alle som vil utvikle sin digitale kompetanse gjennom praktisk arbeid med digitale medier.

  Det er også aktuelt for deg som er interessert i årsstudiet design og kommunikasjon i digitale medier, men som ønsker å velge hvilke deler av studiet du vil ta.

  Målgruppen er personer som skal arbeide med digitale produksjonsverktøy, som for eksempel informasjonsmedarbeidere, kulturarbeidere, bibliotekarer, lærere i grunnskole og videregående skole, høgskole og universitet, illustratører og kunstnere.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Du må regne med utgifter til Adobe-pakken.

  For å delta på studiet må du ha tilgang til egen bærbar datamaskin.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.