Digital teknologi i organisasjoner og samfunn

Videreutdanning

Digital kompetanse en nøkkelfaktor i alle yrker for å sikre attraktivitet på arbeidsmarkedet. Denne videreutdanningen gir deg en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og en oversikt over hvordan teknologi påvirker våre liv, vårt arbeid, våre sosiale strukturer, arbeidsmønstre og individuelle preferanser, som igjen bidrar til å forme teknologi.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet går

  • 19.10.2020 – 13.11.2020 (fulltegnet)
  • 11.01.2021 – 05.02.2021 

  Det planlegges også en oppstart av emnet i november 2020.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Emnet er fulltegnet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 • Målgruppe

  Dette studietilbudet er beregnet på deg som er arbeidsledig/permittert som følge av koronapandemien.

 • Slik søker du opptak

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbaserte emner høst 2020".

  Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse.

  Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål. 

  Når får du svar på søknaden?
  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptak rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Sosiale medier, digitale styringsformer, automatisering gjennom kunstig intelligens og e-helse er noen eksempler på hvordan teknologi har endret vår hverdag de siste tiårene.

  I denne videreutdanningen vil du

  • tilegne seg grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å utnytte teknologiens potensial
  • lære å vurdere teknologiens begrensninger og potensielt skadelige konsekvenser for arbeidsliv og samfunn
  • lære å håndtere sosiale, etiske og moralske problemstillinger som melder seg når teknologien blir mer kompleks og tettere integrert i måten samfunnet og bedrifter fungerer på

  Se emneplanen for teknologiforståelse på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Emnet er organisert som et nettstudium.

 • Hva koster det?

  Emnet er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send spørsmål til studieadministrasjonen via e-post (følg lenken).