!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Digital teknologi i organisasjoner og samfunn

Videreutdanning

Digital kompetanse en nøkkelfaktor i alle yrker for å sikre attraktivitet på arbeidsmarkedet. Denne videreutdanningen gir deg en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og en oversikt over hvordan teknologi påvirker våre liv, vårt arbeid, våre sosiale strukturer, arbeidsmønstre og individuelle preferanser, som igjen bidrar til å forme teknologi.

 • Tidspunkt og varighet

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Opptaket er avsluttet.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

 • Målgruppe

  Dette studietilbudet er beregnet på deg som er arbeidsledig/permittert som følge av koronapandemien.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når det kan søkes på dette emnet neste gang. 

  Når emnet blir åpent for søking, søker du om lokalt opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no). Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbaserte emner", og så hvilket semester og årstall det gjelder.

  Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse.

  Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål. 

  Når får du svar på søknaden?

  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptak rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Sosiale medier, digitale styringsformer, automatisering gjennom kunstig intelligens og e-helse er noen eksempler på hvordan teknologi har endret vår hverdag de siste tiårene.

  I denne videreutdanningen vil du

  • tilegne seg grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å utnytte teknologiens potensial
  • lære å vurdere teknologiens begrensninger og potensielt skadelige konsekvenser for arbeidsliv og samfunn
  • lære å håndtere sosiale, etiske og moralske problemstillinger som melder seg når teknologien blir mer kompleks og tettere integrert i måten samfunnet og bedrifter fungerer på

  Se emneplanen for teknologiforståelse på student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

 • Hva koster det?

  Emnet er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send spørsmål til studieadministrasjonen via e-post (følg lenken).