!
Du kan ikke søke på dette emnet nå.

Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Energiforvaltning ved bruk av blockchain

Videreutdanning

I dette emnet lærer du mer om energiforvaltning ved bruk av blockchain-teknologi.

 • Tidspunkt og varighet

  Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

  Se datoer og tidspunkt for undervisning (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Opptakskravene er de samme som til bachelorstudier i ingeniørfag: Generell studiekompetanse (samordnaopptak.no) eller realkompetanse

  Spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk 1.

  • Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, eller
  • toårig teknisk fagskole (etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere), eller
  • nyere godkjent teknisk fagskole (etter lov om fagskoleutdanning av 2003) og R1 + R2 og FYS1.

  Noe kjennskap til energimarkedet og grunnleggende dataferdigheter (Windows) er en fordel.

  Løpende opptak fram til 3. mars.

 • Målgruppe

  Dette emnet er for deg som har behov for videreutdanning innen energiforvaltning, og som jobber i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen, eller er arbeidsledig eller permittert. 

  Emnet er også for deg som vil arbeide med forvaltning av boliger, næringsbygg og smarte byer.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når du kan søke på dette emnet neste gang.

  Når det blir åpent for søking, søker du om lokalt opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Du finner da videreutdanningen under "Teknologiske fag, Kortere emner ved Fakultet for teknologi, kunst og design" vår 2022.

 • Hva lærer du?

  Som følge av klimaendringer har flere land økt sin produksjon av fornybar energi. 

  Produksjon av solenergi, AMS-målere som måler hvor mye egenprodusert kraft en kunde mater inn i nettet, bygningsautomasjon, batteripakker og andre energilagringsmuligheter, skaper et nytt energilandskap. 

  Mange ønsker selvstendighet i produksjon og forvaltning av sine energibehov. 

  Dette emnet gir deg kunnskaper om hvordan små og store kraftselskaper, nettselskaper, eiendomsforvaltere og sluttbrukere kan delta i markedene for egenproduksjon, energitjenester, forbrukerfleksibilitet og lagring av energi.

  Du får også forståelse for mekanismen i blockchainteknologi og hvordan den kan påvirke energimarkedet. 

  Blockchain er en generell teknologi som også kan tas i bruk i forvaltning av energi. 

  Den utfordrer de kjente markedsplassene for elektrisitet, og kan muliggjøre en desentralisert energiforvaltning. Slik kan elektrisitet sikkert og enkelt styres, distribueres, kjøpes og selges på andre markedsplasser enn tidligere, inkludert i bilaterale avtaler mellom private aktører.

  Etter å ha gjennomført emnet skal du ha kunnskaper om sentrale temaer og problemstillinger knyttet til energiforvaltning:

  • EUs taksonomi i bruken av FNs bærekraftsmål
  • produksjon og distribusjon av elektrisk energi
  • fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • blockchain-teknologien og hvordan den kan bidra til å løse ulike typer problemer
  • regulatoriske forhold knyttet til energikjeden og teknologisk innovasjon

  Du skal kunne

  • bruke faglig kunnskap om EUs klassifisering av bærekraftige aktiviteter, taksonomien
  • analysere sammenheng mellom energibruk, lokal energiproduksjon og lokal energilagring
  • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som forklarer hvordan tradisjonelle forretningsmodeller blir satt på spill når ny teknologi tas i bruk
  • anvende faglig kunnskap om mekanismen i blockchainteknologien, og forstå hvordan den kan fungere i lokale energisamfunn

  Du skal

  • ha innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid på fagområdet
  • kjenne til nytenking og kreativitet i prosesser i lokale energisamfunn
  • ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i lys av teknologisk innovasjon
  • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger som bidrar til å skape et nytt energilandskap ved hjelp av blockchain
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen er organisert i nettsamlinger i Zoom på ettermiddagstid, med oppstart kl. 17.00. 

  Undervisningen er både på norsk og engelsk. 

  Opptak gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid. Du kan repetere «vanskelig» lærestoff så mange ganger du ønsker, og du kan få med deg innholdet selv om du ikke kan delta på nettsamlingen. 

  Canvas brukes som digital læringsplattform. Der får du informasjon om nettsamlinger, pensum, studentaktiviteter og innleveringer.

  Veiledning utover kommunikasjon i Canvas avtaler du med læreren.

  Nettsamlingene består av forelesninger av faglærere og gjesteforelesere fra bransjen. 

  I hver nettsamling blir du og de andre studentene delt opp i "break-out rooms", der dere samarbeider om å løse relevante problemstillinger rettet mot energibransjen og de mulighetene blockchain gir. Dere får også diskutere fagstoffet som er gjennomgått.

 • Hva koster det?

  Videreutdanningsemnet i energiforvaltning ved bruk av blockchain er gratis.

Faglig koordinatorer

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til evu-tkd@oslomet.no om