Energisimulering av bygninger

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygninger.

 • Opptakskrav og poeng

  For å søke på dette programmet må du 

  Anbefalte forkunnskaper: toårig fagskole innen bygg, elektro eller klima,energi og miljø i bygg (KEM)

  Hvordan regnes poengsummen din ut?

 • Slik søker du

  Du søker på Søknadsweb med studiekode 215 3523.

  • 15. april: ordinær søknadsfrist
  • 1. mars: tidlig opptak

  Mer om å søke på videreutdanninger.

 • Tidspunkt og varighet

 • Målgruppe

  Emnet kan være nyttig for deg som har behov for videreutdanning innen energisimulering, og som er arbeidsledig, permittert eller arbeidstaker i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

 • Hva lærer du?

  Du lærer blant annet om energieffektivitet, energimerking, passivhus-kriterier og kriterier for plusshus. 

  I tillegg får du lære mer om vurdering av reell energibruk og inneklima på et lokalt sted.

  Emnet energisimulering av bygninger er basert på bruk av programvaren SIMIEN, men gir også grunnleggende kompetanse som er nødvendig for å bruke andre simuleringsverktøy.

  Etter å ha gjennomført dette emnet skal du ha kunnskaper om

  • forskrifter og standarder relatert til kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygg
  • definisjon og kilder for inndata for bygningssimulering, og krav til dokumentasjon
  • prioritering av tiltak for ENØK i bygninger

  Du får ferdigheter i

  • metoder for å håndtere bygningsgeometri, og overføring til programvare, dette inkluderer håndtering av komplisert geometri, soneinndeling og håndtering av halvklimatiserte spesielle soner som kaldloft, glassgård, og garasjer/parkeringskjeller
  • bearbeiding av relevante inndata for bygningssimulering, inkludert alle energitiltak: U-verdier, kuldebro, infiltrasjon, ventilasjons- og energiforsyningssystemer
  • dynamisk simulering av inneklima, tolking og vurdering beregningsresultater, og mulige tiltak for å bedre inneklima i soner (for eksempel termisk komfort) og energibehov
  • å beregne energibruk og kostnader som grunnlag for energibesparing, og lønnsomhetsvurderinger
   knyttet til disse

  Du får generell kompetanse i å kunne foreslå og vurdere energibesparende tiltak i bygninger, understøttet med beregninger og lønnsomhetsvurderinger

  Du skal også kunne formidle resultatene visuelt og skriftlig på en god måte.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  • Du får undervisning i nettsamlinger på Zoom. Det blir gjort opptak som gjør det mulig å spille av hele eller deler av samlingen i ettertid.
  • Nettsamlingene gjennomføres etter vanlig arbeidstid med oppstart kl. 1600.
  • Seks nettsamlinger på 3,5 timer hver er planlagt. I tillegg er det et kort informasjonsmøte i starten.
  • Gjennom læringsplattformen Canvas får du informasjon om nettsamlinger, pensum, oppgaver og innleveringer.
  • Hver undervisningsbolk har nettbaserte oppgaver hvor du får tilbakemelding for å styrke din egen læring. Veiledning blir tilbudt på e-post eller Zoom mellom hver nettsamling.
  • Du kan også samarbeide over nett slik at du opparbeider ditt personlige læringsnettverk.
  • Du må ha egen PC. Du får tildelt en gratis programvarelisens for SIMIEN.

  Vurdering

  Det blir mappevurdering med

  • fem individuelle skriftlige innleveringsoppgaver som kan være læringsnotat, video eller lab
  • muntlig forsvar av eget arbeid på ca. 15 minutter

  I mappevurdering gis en helhetlig vurdering med én karakter. Karakter kan ikke påklages.

  Ny/utsatteksamen kan gis i en annen eksamensform.

  Se emneplan for energisimulering av bygninger (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Videreutdanningen i energisimulering av bygninger er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om