!
Du kan ikke søke på dette emnet nå.

Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Energisimulering av bygninger

Videreutdanning

Denne videreutdanningen gir deg kompetanse i kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygninger.

 • Tidspunkt og varighet

 • Opptakskrav

  Opptakskravene er de samme som til bachelorstudier i ingeniørfag, med de fire alternativene

  • generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt spesielle opptakskrav: matematikk R1 + R2 og fysikk FYS1, eller
  • bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning, eller
  • toårig teknisk fagskole etter rammeplan av 1998/1999 eller tidligere, eller
  • nyere godkjent teknisk fagskole etter lov om fagskoleutdanning av 2003 og R1 + R2 og FYS1

  Grunnleggende kjennskap til norsk byggeskikk, byggtekniske forskrifter (TEK17), og grunnleggende dataferdigheter (Windows), er en fordel.

 • Målgruppe

  Dette emnet kan passe for deg som har behov for videreutdanning innen energisimulering, og som er arbeidsledig, permittert eller ansatt i elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftbransjen.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når du kan søke på dette emnet neste gang.

  Om emnet åpnes for søking på nytt, kan du søke om lokalt opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Du finner da videreutdanningen Energisimulering av bygninger under "Teknologiske fag" , "korte nettbaserte emner" (og så hvilket semester det går).

 • Hva lærer du?

  Du lærer blant annet om energieffektivitet, energimerking, passivhus-kriterier og kriterier for plusshus. 

  I tillegg får du lære mer om vurdering av reell energibruk og inneklima på et lokalt sted.

  Emnet energisimulering av bygninger er basert på bruk av programvaren SIMIEN, men gir også grunnleggende kompetanse som er nødvendig for å bruke andre simuleringsverktøy.

  Etter å ha gjennomført dette emnet skal du kunne

  • forskrifter og standarder relatert til kontrollberegning av energibruk og inneklima i bygg
  • definisjon og kilder for inndata for bygningssimulering, og krav til dokumentasjon
  • forutsetninger og metoder for bruk av programvaren til ulike formål

  Du får ferdigheter i

  • metoder for å håndtere bygningsgeometri, og overføring til programvare, dette inkluderer håndtering av bygg med komplisert geometri
  • bearbeiding av relevante inndata for bygningssimulering, inkludert alle energitiltak (for eksempel U-verdier, kuldebro og lufttetthet) og energiforsyningssystemer
  • dynamisk simulering av inneklima, vurdering beregningsresultater, og mulige tiltak for å bedre inneklima (for eksempel termisk komfort) og energibehov

  Du får generell kompetanse i god formidling av resultater visuelt og skriftlig

 • Hvordan foregår undervisningen?

  • Du får undervisning i nettsamlinger på Zoom.
  • Nettsamlingene gjennomføres etter normal arbeidstid.
  • Seks nettsamlinger på 3,5 timer hver er planlagt. I tillegg er det et kort informasjonsmøte i starten.
  • Gjennom læringsplattformen Canvas får du informasjon om nettsamlinger, pensum, oppgaver og innleveringer.
  • Hver undervisningsbolk har nettbaserte oppgaver hvor du får tilbakemelding for å styrke din egen læring. Veiledning blir tilbudt på e-post eller Zoom mellom hver nettsamling.
  • Du kan også samarbeide over nett slik at du opparbeider ditt personlige læringsnettverk.
  • Du må ha egen PC. Du får tildelt en gratis programvarelisens for SIMIEN.

  Vurdering

  Individuell vurdering (karakter A til F) av en avsluttende prosjektrapport som omhandler beregninger av en konkret bygning.

  Se emneplan for energisimulering av bygninger.

 • Hva koster det?

  Videreutdanningen i energisimulering av bygninger er gratis.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om