Fagfornyelsen i kunst og håndverk og designprosesser

Etterutdanning

Hvordan arbeide med bærekraft og designprosesser i de nye læreplanene?

 • Kursdato og påmelding

  Kursdato: 

  Fredag 27. mars 2020 kl. 10.00-16.00

  Lørdag 28. mars 2020 kl. 10.00-16.00

   

  Om påmelding: Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest 3 uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post 3 uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

 • Målgruppe

  Målgruppen for kurset er hovedsakelig lærere som underviser i kunst og håndverk i grunnskolen, samt andre interesserte.

 • Hva lærer du?

  Kursets innhold er utviklet med utgangspunkt i den nye læreplanen i grunnskolen som tas i bruk i 2020, hvor bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema. 

  Kurset omfatter en teoretisk del og en praktisk workshop:

  • Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene ved Eva Lutnæs
  • Vurderingspraksis i Fagfornyelsen for kunst og håndverk ved Eva Lutnæs
  • Praktisk arbeid med utgangspunkt i kjerneelementene ved Øyvind Høyem og Simon James-Eide

  Kurset vil gi en innføring i tre som et fremtidsmateriale, hvor vi forsøker å sette materialet inn i en større sammenheng. Vi vil kombinere praktiske workshops og teori i et stort spenn fra kjøkkenredskap til bærekraftig byarkitektur. Vi fokuserer blant annet på reparasjon av bruksgjenstander, der deltakerne tar med seg ødelagte bruksgjenstander som ostehøvler etc. Sammen redesigner vi nye skaft/håndtak. Innen arkitektur benytter vi designprosessen for å tilnærme oss bærekraftig byutvikling gjennom prosjektet Høyere Grønnere Oslo. Sammen planlegger vi å bygge en modell av en bærekraftig by gjennom et tverrfaglig prosjekt.

  Deltakerne vil også presenteres for ulike måter enkelte designere forholder seg til miljø og klima i sin designpraksis, og på hvilken måte miljøhensynet påvirker materialvalg og produksjonsmetode, funksjon og estetikk.  

  Deltakerne vil få mulighet til å produsere egne konkreter.

  Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

   

  Om kursholderne: 

  Eva Lutnæs er professor i fagdidaktikk ved Institutt for estetiske fag og lektor ved Ener ungdomsskole. Hun var medlem av kjerneelementgruppen og læreplangruppen for kunst og håndverk.

  Øyvind Høyem er industridesigner, lektor ved Fyrstikkalleen skole og medlem av læreplangruppen for kunst og håndverk.

  Simon James-Eide er kunst- og håndverkslærer ved Voksen skole.

   

   

   

 • Kostnader

  Kursavgift: kr 4000  

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema