!
Utsatt til våren 2020!

Ta kontakt! Det er ikke avklart når kurset settes opp neste gang. Kontakt oss på eik-tkd@oslomet.no dersom du er interessert i dette kurset.

Fagfornyelsen i kunst og håndverk og kunstprosesser

Etterutdanning

Hvordan arbeide med bærekraft og kunstneriske prosesser i de nye læreplanene?

 • Kursdato og påmelding

  Kursdato:

  Kurset er utsatt til våren 2020. Nye datoer kommer så snart de er bestemt!

   

  Om påmelding:

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest 3 uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post 3 uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

 • Hva lærer du?

  Kursets innhold er utviklet med utgangspunkt i den nye læreplanen i kunst og håndverk i grunnskolen, som tas i bruk i 2020, hvor bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige tema. 

  Kurset omfatter en teoretisk del og en praktisk workshop:

  • Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene ved Eva Lutnæs
  • Vurderingspraksis i Fagfornyelsen for kunst og håndverk ved Eva Lutnæs
  • Praktisk arbeid med utgangspunkt i kjerneelementene ved Ann Kristin Aas

  Kurset vil gi en innføring i hvordan man kan jobbe med natur- og gjenbruksmaterialer i kunstneriske prosesser i skolen, både innendørs og utendørs. Kursets innhold vil blant annet relateres til strategier for utforming av landskapskunst/stedsspesifikk kunst, naturobjekter og strategier for bruk av readymade i kunstprosesser.

  Deltakerne vil også presenteres for ulike måter kunstnere forholder seg til miljø og klima i sin kunstpraksis, og på hvilken måte miljøhensynet påvirker materialvalg og metode, innhold og uttrykk.  

  Deltakerne vil få mulighet til å produsere egne verk.

  Etterutdanningskurs resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

   

  Om kursholderne:

  Eva Lutnæs er professor i fagdidaktikk ved Institutt for estetiske fag og lektor ved Ener ungdomsskole. Hun var medlem av kjerneelementgruppen og læreplangruppen for kunst og håndverk.

  Ann Kristin Aas er billedkunstner

 • Målgruppe

  Etterutdanningen er egnet for lærere i grunn- og videregående skole, samt andre interesserte.

 • Kostnader

  Kursavgift: 4000 kroner

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema