!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Innovasjon og digital transformasjon

Videreutdanning

Nye digitale teknologier skaper store mulighetsrom for vekst og innovasjon i enhver virksomhet. Kunnskap om hvordan dette kan utnyttes blir helt sentralt for å sikre optimal ressursbruk og fremtidig konkurranseevne i en digital verden.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet gikk fra 19. oktober – 13. november 2020.

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Målgruppe

  Emnet er for

  • deg som ønsker påfyll av kunnskap for å stille sterkere i jobben/jobbmarkedet
  • spesielt deg som har medlemskap i organisasjonene Digital Norway, Norsk Industri, FLT eller NITO
  • deg som er i jobb, men vi kan ta opp permitterte og arbeidsledige

  For permitterte og arbeidsledige henviser vi fortrinnsvis til emnet Digital transformasjon og forretningsutvikling.
   

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang. 

  Når emnet er åpnet for søking, søker du om opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no). Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbaserte emner".

  Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse. Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål. 

  Når får du svar på søknaden?

  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptaket rettes til opptak@oslomet.no .

 • Hva lærer du?

  Hvordan kan du jobbe med innovasjon og digital transformasjon? Hva betyr digitalisering? Hvordan kan digitale teknologier bidra til å løse problemer og realisere muligheter? 

  Dette emnet gir deg kunnskapen og virkemidlene til å gjennomføre innovasjon og digitale endringsprosesser. Innovasjon og nyskaping er viktig for å lykkes med forretningsutvikling. 

  Du vil lære å identifisere muligheter og analysere handlingsrom ved å jobbe med de mest sentrale byggestenene for omstilling og innovasjon.

  Vi vil legge vekt på digitale forretningsmodeller, moderne strategiarbeid, tilpasningsdyktige organisasjonsformer, samt innovasjonskapasitet, som bygges gjennom menneskelige ressurser og endringsvillige kulturer. 

  Vi bruker prosessverktøy for ledere og case fra norsk næringsliv for å gi deg en helhetlig forståelse av hvordan du kan tenke og handle i digital innovasjon og forretningsutvikling. 

  Etter å ha fullført dette emnet skal du

  • ha kunnskap om sentrale begreper, verktøy og metoder innen innovasjon, digital transformasjon og forretningsutvikling
  • ha kunnskap om brukersentrerte, digitale forretningsmodeller
  • kunne forstå og identifisere strategiske muligheter for verdiskaping ut fra digitale teknologier
  • ha kunnskap om kompetansebehov og organisasjonskulturer som fremmer endring og håndterer digital usikkerhet
  • ha kunnskap om nye arbeidsformer og ledelse i digitale omstillingsprosesser 

  Du skal kunne

  • vurdere potensial, identifisere utfordringer og handle på muligheter knyttet til digital transformasjon
  • gjennomføre analyser av ulike interessenter i et digitaliseringsprosjekt og kommunisere med disse
  • fasilitere samarbeid om innovasjon og digital transformasjon 
  • utarbeide en forretningsmodell og en handlingsplan for et endringsprosjekt
  • gjennomføre og drive frem et selvstendig avgrenset utviklingsprosjekt knyttet til omstilling og innovasjon i en virksomhet
  • anvende innsikt om digitalisering i endringsprosesser
  • bidra til innovasjon og nyskaping knyttet til forretningsutvikling i organisasjoner
  • forholde seg kritisk til digitalisering og anvende relevante informasjonskilder til å kommunisere behovet for strategisk tenkning

  Deler av undervisningsmaterialet er utviklet i samarbeid med Digital Norway.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen blir nettbasert og inkluderer selvstudier av litteratur og videoforelesninger, nettmøter, studentdiskusjoner og andre digitale læringsaktiviteter. 

  Du vil gjennom hele emnet arbeide systematisk og prosessbasert med teori og metodikk knyttet til emnets tematikk. Dette arbeidet vil også kreve samarbeid mellom studentene som læringspartnere for hverandre.

  Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

 • Hva koster det?

  Emnet er gratis.

Faglig leder

Professor Siw Fosstenløkken

 

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om