Introduksjon til programmering

Videreutdanning

Programmering brukes for å lage digitale løsninger på oppgaver som kan forenkles og effektiviseres med kode. Kurset legger opp til mye praktisk programmering, og viser hvordan koding er både konstruktivt og kreativt.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet gikk 27.07.2020 - 31.08.2020.

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Ingen krav til forkunnskap.

  Det er løpende opptak, ingen søknadsfrist.

  Det legges ut melding dersom det åpnes for nye søknader.

 • Målgruppe

  Dette studiet er beregnet på deg som er arbeidsledig eller permittert som følge av Covid-19.

  Det kan passe for deg som vil lære mer om programmering og ønsker å stille sterkere i jobben eller i arbeidsmarkedet.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking. Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang. 

  Når emnet eventuelt åpnes for søking, søker du om opptak gjennom Søknadsweb. Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbasert emner".

  Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse.

  Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden.

  Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål. 

  Når får du svar på søknaden?

  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptaket rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Kurset begynner med å bygge opp forståelse for hva programmering og algoritmisk tenkning er.

  Videre i kurset vil du lære om programmeringsspråket Python, med syntaks, variabler og datatyper, betingelser, logiske uttrykk, strukturer for gjentakelse, og funksjoner, samt filhåndtering.

  Du lærer også hvordan du navigerer i nettressurser innenfor programmering, slik at du selv kan utvikle ferdighetene dine videre. 

  For å forstå noen av konseptene i kurset, er det en fordel om du har matematikkunnskaper på videregående skole-nivå, men det er ikke et krav.

  Ved vellykket gjennomføring av dette emnet skal du ha

  • kunnskap om hva en algoritme er, og hvordan algoritmisk tenkning kan brukes til problemløsning
  • grunnleggende kunnskap om hvordan prosesser må analyseres for å kunne automatiseres med programvare
  • innsikt i hvordan programkode skrives 

  Du har utviklet evner til å

  • skrive og formattere grunnleggende kode i programmeringsspråket Python
  • forklare hvordan problemløsningsprinsipper brukes i programmering
  • kunne bruke enkle metoder for å debugge programvare
  • kunne bruke metoder for å gjøre programvare mer effektiv

  Du skal være i stand til å

  • lese og tolke enkel programkode
  • identifisere og rette opp i feil i programkode
  • se muligheter for automatisering av egne og andres arbeidsoppgaver ved hjelp av programmering
  • evne til å drøfte slike muligheter videre
 • Undervisning

  Undervisningen foregår digitalt, med forelesninger og gruppearbeid via Zoom. Det blir gjort opptak av forelesningene.

  Egen programmering og deltakelse i gruppetimene med tilgang til læringsassistenter er nødvendig for at du skal få godt læringsutbytte.

  Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Kurset er gratis.

Faglig leder

Matteus Häger

matteus@simula.no

Spørsmål om utdanningen?

Still spørsmål på e-post.