Introduksjon til programmering

Videreutdanning

Programmering brukes for å lage digitale løsninger på oppgaver som kan forenkles og effektiviseres med kode. Kurset legger opp til mye praktisk programmering, og viser hvordan koding er både konstruktivt og kreativt.

 • Tidspunkt og varighet

  Kurset går 27.07.2020 - 31.08.2020.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Ingen krav til forkunnskap.

  Det er løpende opptak, ingen søknadsfrist.

  Kurset er fulltegnet.

  Det legges ut melding dersom det åpnes for nye søknader.

 • Målgruppe

  Dette tilbudet er beregnet på personer som er arbeidsledige/permitterte som følge av Covid-19.

  Studiet kan passe for deg som ønsker å lære mer om programmering og ønsker å stille sterkere i jobben eller i arbeidsmarkedet.

 • Slik søker du

  Dette tilbudet er beregnet på personer som er arbeidsledige/permitterte som følge av Covid-19.

  Du søker om opptak gjennom Søknadsweb. Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbasert emner høst 2020"

  Du må registrere opplysninger om deg selv og dokumentere generell studiekompetanse. Dersom du er registrert med generell studiekompetanse fra tidligere (se «Min profil») eller har vitnemål i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du kun å registrere søknaden. Dersom det er ikke gjelder deg, må du dokumentere fullført videregående skole ved å laste opp kopi av ditt vitnemål. 

  Når får du svar på søknaden?
  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptaket rettes til opptak@oslomet.no

 • Hva lærer du?

  Kurset begynner med å bygge opp forståelse for hva programmering og algoritmisk tenkning er. Videre i kurset vil du lære om programmeringsspråket Python, med syntaks, variabler og datatyper, betingelser, logiske uttrykk, strukturer for gjentakelse, og funksjoner, samt filhåndtering. Du vil også lære hvordan du navigerer i nettressurser innenfor programmering, slik at du selv kan utvikle ferdighetene dine videre. 

  For å forstå noen av konseptene i kurset, er det en fordel om du har matematikkunnskaper på videregående skole-nivå, men det er ikke et krav.

  Læringsutbytte

  Ved vellykket gjennomføring av dette kurset vil du ha:

  • kunnskap om hva en algoritme er, samt hvordan algoritmisk tenkning kan brukes til problemløsning
  • grunnleggende kunnskap om hvordan prosesser må analyseres for å kunne automatiseres med programvare
  • grunnleggende kunnskap om hvordan prosesser må analyseres for å kunne automatiseres med programvare
  • innsikt i hvordan programkode skrives 

  Du vil ha utviklet evner til å:

  • skrive og formattere grunnleggende kode i programmeringsspråket Python
  • forklare hvordan problemløsningsprinsipper brukes i programmering
  • kunne bruke enkle metoder for å debugge programvare
  • kunne bruke metoder for å gjøre programvare mer effektiv

  Du vil være i stand til å:

  • lese og tolke enkel programkode
  • identifisere og rette opp i feil i programkode
  • se muligheter for automatisering av egne og andres arbeidsoppgaver ved hjelp av programmering
  • evne til å drøfte slike muligheter videre
 • Undervisning

  Undervisningen vil foregå digitalt, med forelesninger og gruppearbeid via zoom. Det vil gjøres opptak av forelesningene. Egen programmering og deltakelse i gruppetimene med tilgang til læringsassistenter er nødvendig for å oppnå et godt læringsutbytte.

  Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Kurset er gratis.

Faglig leder

Matteus Häger

matteus@simula.no

Spørsmål om utdanningen?

Still spørsmål på e-post.