!
Ta kontakt!

Det er ikke avklart når kurset settes opp neste gang. Kontakt oss på eik-tkd@oslomet.no dersom du er interessert i dette kurset.

Klasserommet i din hule hånd

Etterutdanning

– et kurs om kroppsspråk, stemmebruk og formidling.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Påmeldingen er bindende. Eventuell avmelding må skje skriftlig senest 3 uker før kursstart. Ved senere avmelding refunderes ikke kursavgiften.

  Kurset settes i gang under forutsetning av tilstrekkelig antall påmeldte deltakere. Deltakerne vil motta informasjon per e-post 3 uker før kursstart om kurset skal settes i gang eller ikke.

 • Målgruppe

  Denne etterutdanningen passer for alle som er, skal bli eller har vært lærere – uansett trinn.

  Utdanningen passer for alle som ønsker å bli enda bedre til å bruke instrumentet sitt; kroppen og stemmen i det viktige arbeidet med å skape trygghet, forutsigbarhet og god ledelse i klasserommet.

 • Hva lærer du?

  Kroppen og stemmen er det viktigste og det meste nærliggende redskapet en lærer har til rådighet både i formidlingssituasjonene og til å styre hva som skjer i klasserommet. Ved bevisst bruk av kroppsspråk, plassering, blikk og stemmebruk kan læreren tilegne seg mer autoritet uten å bli autoritær og få mer kontroll uten å bli kontrollerende.

  Aktiv bruk av stemmen skaper oppmerksomhet og variasjon i undervisningen og formidlingen.

  Denne etterutdanningen gir deg en enkel innføring i hvordan vi leser hverandres kropper, stemmer og plassering og hvordan lærere kan bruke dette i klasserommet. Kurset er basert på teaterimprovisasjonsteknikker som aktivt tar i bruk relasjons- og statusarbeid, teknikker for stemmebruk og lek som utgangspunkt for organisering.

  Du er aktivt deltakende og jobber i små og store grupper for å undersøke og oppdage hvordan du selv kan bruke ulike teknikker.

 • Innholdet i etterutdanningen

  • Hvordan bruke lek for å organisere, strukturere og sette regler for klasserommet.
  • Hvordan bruke stemmen for å gi deg selv tyngde, autoritet og trygghet på en sunn og god måte.
  • Hvordan bruke og plassere kroppen for å få bedre oversikt, mer kontroll og gi tydelige signaler til elevene om ønsket oppførsel.
  • Hvordan virker kroppsspråk og stemmebruk i relasjonsbygging med elevene.
  • Hvordan bruke stemmen for å skape mer variasjon, oppmerksomhet og fokus i formidlingen.

  En etterutdanning resulterer i kursbevis som bekrefter faglig fordypning.

 • Kostnader

  Studieavgift: Ta kontakt.

Faglig leder

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Kontaktskjema