English version
!
Ta kontak!

Det er ikke avklart når dette studiet settes opp neste gang.

Muntlig fortellerkunst som kunstnerisk utviklingsarbeid

Videreutdanning

Dette er et pilotkurs på masternivå arrangert som et samarbeid mellom The Federation for European Storytelling (FEST) og OsloMet. Muntlig fortellerkunst er et voksende område innenfor samtidens scenekunst. Dette kurset legger vekt på studentens faglige og kunstneriske evner til å reflektere, diskutere og gjennomføre muntlig fortellerkunst i tråd med samfunnsrelevante utfordringer. Kurset er internasjonalt og gjennomføres på engelsk.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Studenter med bachelorgrad og erfaring i muntlig fortellerkunst.

  For å bli tatt opp på kurset må studenten levere bio på 200 ord, der han/hun beskriver egen erfaring med muntlig fortellerkunst: hvor studerte de muntlig fortellerkunst, hva slags forestillinger har de laget og hvilke fortellere har de sett. I tillegg må de levere en prosjektbeskrivelse på maks 250 ord. Innholdet i prosjektbeskrivelsen skal være følgende: prosjektets bakgrunn, kunstnerisk beskrivelse av prosjektet, prosjektets relevans, prosjektets mål og prosjekts målgruppe (publikum). Prosjektet vil være fokus for kurset.

  Søknadsfrist 15. mai

 • Hva lærer du?

  Muntlig fortellerkunst som kunstnerisk utviklingsarbeid er en videreutdanning for de med erfaring i muntlig fortellerkunst. Kurset tar sikte på å utvikle studentenes egen kunstneriske kompetanse og diskutere, reflektere og utforske mulighetene for bruk av muntlig fortellerkunst som en performativ kunstform i forskjellige sammenhenger. I kurset skal studentene arbeide med sitt eget kunstneriske prosjekt som fører til en forestilling.

  Emnet dekker to hovedområder: muntlig fortellerkunst som performativ kunstform, kunstnerisk utviklingsarbeid og teori.

  Muntlig fortellerkunst som performativ - og verbal kunstform

  • fortellerpraksis
  • avansert utforskende øvelse og trening
  • organisering og styring av prosess og produksjon

  Kunstnerisk utviklingsarbeid og teori

  • kunstnerisk forskningsmetodikk
  • performance teori
 • Hvordan foregår undervisningen

  De tre første ukene av kurset blir organisert som online veiledning og undervisning med nettmateriell, individuelt og i grupper. En uke av kurset er organisert som workshops og seminarer på campus. I tillegg vil eksamen/forestillingene arrangeres på OsloMet.

  Varighet: Fire uker

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  The Federation for European Storytelling (FEST) vil gi kunstnerisk støtte til åtte internasjonale studenter basert på motivasjonsbrev og prosjektbeskrivelse. Dette tilskuddet vil dekke noen av utgiftene ved å bo i Oslo i løpet av kurset.

 • Semesteroversikt og emneplan

   

  Det finnes dessverre ingen programplan for ORALS 2021 HØST i systemet.

   

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no). Her vil du også få se timeplan for utdanningen.

Søknadsprosess og studiested

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Kontaktskjema