English version

Praksisorientert systemisk design

Videreutdanning

Lær å designe for og i komplekse sammenhenger! Videreutdanningen kombinerer metoder for å kunne forstå og endre systemer som grunnlag for design av tjenester og produkter. Ved å studere spill- og systemteori vil du tilegne deg nye metoder for å engasjere til handling og endring av dagens praksis og tenkning.

Studiet er et samarbeid mellom OsloMet og L’École de design Nantes Atlantique (lecolededesign.com) i Frankrike og Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin - University of Applied Sciences (htw-berlin.de) i Tyskland. Vi tilbyr faglig påfyll i et internasjonalt miljø!

Emnet passer for designere og andre interesserte i næringslivet, industrien og i det offentlige som ønsker en videreutdanning innen systemorientert design. 

Studiet blir undervist på engelsk og krever egenbetaling. Les mer om studiet i den engelske studiepresentasjonen. Der finner du informasjon om studieavgift, opptakskrav og andre viktige ting. 

Aktuelle saker

Nye verktøy gir ny giv på jobben

– Videreutdanningen i praksisorientert systemisk design gir god innsikt og praktisk erfaring i hvordan vi kan tilnærme oss kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning.

Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.
Ny videreutdanning i praksisorientert systemisk design

Lær å designe konsepter for og i komplekse sammenhenger!

Vi ser bakhodet til en mannlig student som sitter foran en dataskjerm med detaljbilde av et giga map. I bakgrunnen ser vi en del av et giga map som er hengt opp på veggen.