English version

Praksisorientert systemisk design

Videreutdanning

Lær å designe for og i komplekse sammenhenger! Videreutdanningen kombinerer metoder for å kunne forstå og endre systemer som grunnlag for design av tjenester og produkter. Ved å studere spill- og systemteori vil du tilegne deg nye metoder for å engasjere til handling og endring av dagens praksis og tenkning.

Studiet er et samarbeid mellom OsloMet og L’École de design Nantes Atlantique (lecolededesign.com) i Frankrike og Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin - University of Applied Sciences (htw-berlin.de) i Tyskland. Vi tilbyr faglig påfyll i et internasjonalt miljø!

Emnet passer for designere og andre interesserte i næringslivet, industrien og i det offentlige som ønsker en videreutdanning innen systemorientert design. 

Studiet blir undervist på engelsk og krever egenbetaling. Les mer om studiet i den engelske studiepresentasjonen. Der finner du informasjon om studieavgift, opptakskrav og andre viktige ting. 

 

Hele studentgruppa står oppstilt foran en hvit tavle. De fleste smiler og mange vinker eller gjør ulike bevegelser med hendene.
Systemisk design er et svært nyttig verktøy

Systemisk design er en praktisk tilnærming for å identifisere hvor det er best å gjøre endringer, i følge Ingunn Aursnes.

Tre kvinnelige franske studenter står i en park og holder opp et stort gigamap.
Nye verktøy gir ny giv på jobben

– Videreutdanningen i praksisorientert systemisk design gir god innsikt og praktisk erfaring i hvordan vi kan tilnærme oss kompleksitet og holistisk, bærekraftig tenkning.

Ny videreutdanning i praksisorientert systemisk design

Lær å designe konsepter for og i komplekse sammenhenger!

Vi ser bakhodet til en mannlig student som sitter foran en dataskjerm med detaljbilde av et giga map. I bakgrunnen ser vi en del av et giga map som er hengt opp på veggen.