!
Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Programmering og algoritmisk tenkning  i kunst og håndverk

Videreutdanning

Få en bredere forståelse for hva programmering og algoritmisk tenkning kan være i kunst- og håndverksfaget, og hvordan du som lærer kan bruke det i egen undervisning.

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse/realkompetanse

  Poengberegning og rangering

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her

  Poenggrense ved siste opptak

  Alle kvalifiserte

 • Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. 

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen? 

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak 
  • 10. juli: Hovedopptak 

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere. 

  Søk med studiekode

  215 3534

 • Målgruppe

  Hovedmålgruppen er lærere i grunnskolen.

  Emnet er også egnet for lærere i videregående skole og andre yrkesgrupper som har behov for kunnskap om grunnleggende programmering og algoritmisk tenkning.

 • Hva lærer du?

  Emnet gir en introduksjon til programmering og algoritmisk tenkning i kunst og håndverk.

  Du vil få innføring i bruk av blokkprogrammering, som Scratch og eventuelt micro:bit, og det vil være muligheter for videre utforsking med programmeringsspråket Processing.

  Emnet legger vekt på fagdidaktiske problemstillinger og hvordan knytte det opp til læreplaner med utprøving og refleksjon.  

  Innhold:

  • Metoder for utforsking og idéutvikling
  • Programmering og algoritmisk tenkning
  • Læreplaner og programmering i skolen
  • Digitale verktøy til teknikker og uttrykksformer innen programmering
  • Utvikling av digitalt undervisningsmateriell
  • Personvern og opphavsrett
  • Bruk og utprøving av digital programvare for programmering

  Studentene skal arbeide med å analysere, vurdere, formulere og reflektere over faglige og metodiske problemstillinger, samt lede samtaler og holde egne innlegg.

 • Semesteroversikt og emneplan

  Mer informasjon om emnet, timeplan, pensum og mye mer finner du på studiestartsiden for ditt studium.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

  Programplan for 2022 (student.oslomet.no)

 • Undervisning

  Emnet gjennomføres på deltid og det er lagt opp til én samling.  

  Emnet er nett- og samlingsbasert og tilpasset studenter som på grunn av bosted eller livssituasjon ikke har anledning til å studere fast ved universitetets campus. 

  Du kan følge samlingen heldigitalt utenfor campus eller møte fysisk på campus. For å kunne gjennomføre emnet heldigitalt må du ha tilgang til aktuell gratis programvare og micro:bit.

  Du vil få tilsendt et nettskjema uken før studiestart hvor du kan krysse av om du ønsker å følge studiet fysisk på campus eller heldigitalt.

  Studiet bruker Canvas som læringsplattform, der Zoom eller Teams benyttes til digital undervisning. Digital undervisning vil veksle mellom streaming og digitale læringsressurser.

  Det vil bli gitt undervisning og veiledning i sentrale deler av fagområdet, og praktisk og teoretisk arbeid er nært knyttet sammen.

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no). 
  Videreutdanningen gjennomføres med støtte fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

  For å delta på studiet må du ha tilgang til egen bærbar datamaskin.

  Enkelte materialkostnader til elektronisk utstyr kan komme i tillegg. 

  Kompetanse for kvalitet:
  Lærere som ønsker å ta videreutdanning, kan søke om stipend eller vikarmidler via Utdanningsdirektoratet som en del av satsingen Kompetanse for kvalitet (udir.no).

  For å søke vikar- eller stipendordning fra Udir for å ta dette studiet, må du registrere søknaden din i søknadssystemet på Udir sine nettsider i perioden 1. februar – 1. mars.

  I søknadssystemet velger du «andre studietilbud». «Andre studietilbud» er ordinære videreutdanningstilbud som universiteter og høgskoler tilbyr, men som ikke står i Udirs studiekatalog. Man kan søke om å få de samme betingelsene med vikar- eller stipendordning for å ta «andre studietilbud». 

  NB! Du må i tillegg søke opptak til studiet direkte til OsloMet innen søknadsfristen som gjelder for studiet. Se informasjon lenger opp på denne nettsiden.  

 • Videre studiemuligheter

  Emnet inngår i studieprogrammet videreutdanning for lærere i design kunst og håndverk (VLDKH). Dette programmet består av flere emner som er aktuelle for lærere.

  Samlinger og timeplan for de ulike emnene finner du på VLDKH sin studiestartside (student.oslomet.no)

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du noen spørsmål?

Send en mail til studieadministrasjonen på fakultetet.