!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Programmering for lærere

Videreutdanning

En grunnleggende og praktisk innføring i programmering for deg som er lærer.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet gikk fra 19. oktober til 14. november 2022.

  Se datoer og tidspunkt for undervisning (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  For å bli tatt opp, må du ha generell studiekompetanse, og ha fullført eller være i gang med lærerutdanning eller praktisk-pedagogisk utdanning. 

  Du må være ansatt ved en skole og være forhåndspåmeldt til den kommunen eller fylkeskommunen som bestiller undervisning av dette emnet.

  Søknadsfristen er 9. september 2022.

 • Målgruppe

  Denne videreutdanningen i programmering er for deg som underviser i matematikk eller andre realfag i ungdomsskolen eller videregående skole.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking.

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

  Når emnet er åpent for søking: For å få lokalt opptak på OsloMet, må du registrere søknad gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Du må registrere opplysninger om deg selv, og laste opp dokumentasjon på generell studiekompetanse. 

  Trykk på «ny søknad» og velg «Teknologiske fag», deretter «Kortere emner ved Fakultet for teknologi, kunst og design (og semesteret det gjelder)», og «Programmering for lærere».

 • Hva lærer du?

  Når du har gjennomført av dette emnet, skal du ha

  • forståelse av hva en algoritme er, og hvordan algoritmisk tenkning kan brukes til problemløsning
  • kjennskap til hvordan programkode skrives
  • oversikt over noen undervisningsmetoder for programmering

  Du skal ha utviklet ferdigheter til å

  • skrive og formattere grunnleggende kode i programmeringsspråket Python
  • kunne bruke enkle metoder for å finne og rette opp feil i din egen og elevenes programkode
  • formidle grunnleggende programmeringskonsepter til dine egne elever
  • bruke programmering til å løse problemer i matematikk og naturfag, knyttet til Fagfornyelsen

  Du skal være i stand til å

  • lese og tolke enkel programkode
  • identifisere og rette opp feil i programkode
  • løse problemer og utforske ulike tema i matematikk og naturfag, ved hjelp av programmering
 • Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Undervisningen går over fem samlingsdager. 

  Du må sette av tid til egen programmering og oppgaveløsning mellom undervisningsdagene.

 • Hva koster det?

  Denne videreutdanningen er kostnadsfri for deg som deltar.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om