Teknologiforståelse

Videreutdanning

I alle yrker er digital kompetanse en nøkkelfaktor for å sikre kandidaters attraktivitet på arbeidsmarkedet. Denne videreutdanningen gir deg en grunnleggende forståelse av vår digitale verden og en oversikt over hvordan teknologi påvirker våre liv, vårt arbeid, våre sosiale strukturer, arbeidsmønstre og individuelle preferanser som igjen bidrar til å forme teknologi.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Opptaket for våren 2021 er avsluttet. 

  Opptakskrav

  Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse og ansettelse i bedrift med tilknytning til en av næringsklyngene: Smart Innovation Norway A/S, Skogmo Industripark eller Kongsberg Innovasjon. 

  Realkompetansesøkere må være: 

  • 25 år eller eldre i søknadsåret
  • dokumentere minimum fem års fulltids yrkespraksis og/eller utdanning (deltid regnes om til heltid)
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i norsk eller et annet nordisk språk (dette dokumenteres med 112 årstimer fra yrkesfaglige studieretninger i videregående eller tilsvarende med karakteren 2 eller bedre)
  • ha tilstrekkelige ferdigheter i engelsk (dette dokumenteres med 140 årstimer fra yrkesfaglige studieretninger i videregående eller tilsvarende med karakteren 2 eller bedre).

  Målgruppe

  Målgruppen er ledere i næringsklyngene Smart Innovation Norway A/S, Skogmo Industripark og Kongsberg Innovasjon.

 • Slik søker du opptak

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon. Trykk "ny søknad" og gå til "samfunnsfag og økonomisk-administrative fag". Deretter "oppdragsstudier fakultet for samfunnsvitenskap".

  Du må laste opp dokumentasjon på:

  • Generell studiekompetanse, eller 
  • Realkompetanse; kompetansebevis/vitnemål og arbeidsattester.
  • Arbeidsplass og stilling dokumenteres med attest fra nærmeste leder (ev. egenbekreftelse).

  Nytt emne høsten 2021

  Du behøver ikke å søke opptak til Digital transformasjon og ledelse for næringsklyngene høsten 2021. Dersom du har fått opptak til Teknologiforståelse vil du få muligheten til å bli overført til emnet som tilbys høsten.

 • Hva lærer du?

  Teknologiforståelse bygger på emnet Technology and Society. Les mer om Technology and Society i Khrono. Deler av undervisningsmaterialet er utviklet i samarbeid med Digital Norway.

  Dette emnet er første emne i et tilbud til næringsklyngene DigitalNorway, Smart Innovation Norway A/S, Kongsberg Innovasjon og Skogmo Industripark.

  Sosiale medier, digitale styringsformer, automatisering gjennom kunstig intelligens og e-helse er noen eksempler på hvordan teknologi har endret vår hverdag de siste tiårene. I denne videreutdanningen vil kandidatene tilegne seg grunnleggende kunnskap som er nødvendig for å utnytte teknologiens potensial, lære å vurdere teknologiens begrensninger og potensielt skadelige konsekvenser for arbeidsliv og samfunn, samt lære å håndtere sosiale, etiske og moralske problemstillinger som melder seg når teknologien blir mer kompleks og tettere integrert i måten samfunnet og bedrifter fungerer på.

  For mer informasjon se student.oslomet.no

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Emnet er organisert som et nettstudium.

  Undervisningen foregår som "blandet læring" og kombinerer nettundervisning med tilbud om å delta på seminarer med personlig oppmøte.

  Studiet blir gjennomført som nettstudium uten personlig oppmøte.

 • Semesteroversikt og emneplan

 • Kostnader

  Du må betale en semesteravgift (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kommer i tillegg.

 • Videre studiemuligheter

  Dette emnet er det første emnet av to i et tilbud for næringsklynger. Det neste emnet er Digital transformasjon og ledelse som tilbys høsten 2021. Mer informasjon om dette kommer.

  Du behøver ikke å søke opptak til Digital transformasjon og ledelse for næringsklyngene høsten 2021. Dersom du har fått opptak til Teknologiforståelse vil du få muligheten til å bli overført til emnet som tilbys på høsten.

Faglig koordinator

Laster inn ...

Har du spørsmål?

Kontaktskjema