!
Emnet er ikke åpent for søking

Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang.

Teknologiledelse

Videreutdanning

Videreutdanningen i teknologiledelse gir deg praktisk forståelse i ledelse i en digital tidsalder preget av usikkerhet og uforutsigbarhet. Digitale teknologier, ledelse, strategi og entreprenørskap er nøkkeltema. Emnet skal gjøre deg bedre i stand til å lede verdiskaping i organisasjoner, og gir deg innføring i sentrale temaer for å kunne forstå verdiskaping, drift og utfordringer.

 • Tidspunkt og varighet

  Emnet gikk 12. oktober 2020 til 16. november 2020. 

  Innlevering av prosjektoppgave fire uker etter siste dag. 

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang. 

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mer informasjon om opptakskrav til studier.

  For vurdering av realkompetanse gjelder Retningslinjer for opptak på grunnlag av realkompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet.

  Søknadsfrist: Løpende opptak til emnet er fulltegnet.

 • Målgruppe

  Emnet er beregnet på deg som er arbeidsledig eller permittert som følge av Covid-19.

 • Slik søker du

  Emnet er ikke åpent for søking.

  Det er ikke avklart når dette emnet settes opp neste gang. 

  Når emnet er åpent for søking, søker du om opptak gjennom Søknadsweb (fsweb.no).

  Velg "Teknologiske fag" og "Kortere nettbaserte emner (og så hvilket semester emnet går)". Du må registrere opplysninger om deg selv.

  Når får du svar på søknaden?

  Det er løpende opptak og du vil normalt få svar i løpet av et par virkedager etter du har dokumentert at du er kvalifisert for opptak.

  Spørsmål om opptaket rettes til opptak@oslomet.no .

 • Hva lærer du?

  Etter å ha gjennomført emnet Teknologiledelse skal du kunne 

  • forstå hvordan organisasjoner fungerer og skaper verdier i en digital tidsalder
  • gjøre rede for sentrale prinsipper for strategi, ledelse og organisering
  • forklare sentrale begreper knyttet til digitalt lederskap, innovasjon og entreprenørskap
  • reflektere over eget lederskap og hvordan dette kan utvikles 
  • ha kjennskap til muligheter og utfordringer i å starte en egen bedrift eller omstille en eksisterende virksomhet

  Du skal kunne

  • gi råd om strategi, innovasjon, ledelse, organisering, og bruk av digitale virkemidler for å oppnå ønskede strategiske mål i prosjekter og mindre bedrifter 
  • være bevisst en bedrifts etiske utfordringer og samfunnsansvar
  • bidra til å utvikle eller omstille en virksomhet
  • se en tverrfaglig sammenheng på tvers av en organisasjon
 • Hvordan foregår undervisningen?

  Emnet tilbys heldigitalt fra OsloMet med grunnlag i teori, praktiske eksempler i podkastene til Lørn.Tech, og basert på veivisere fra Digital Norway. 

  Du får undervisningen av fagfolk fra OsloMet og av gjesteforelesere fra Digital Norway og Lørn.Tech. 

  Opplegget gjennomføres som korte webinarer basert på podcaster fra Lørn.Tech og i gruppeøkter, samt gjennom individuelt arbeid. 

  Siden materialet til emnet er tilgjengelig digitalt, er hensikten at arbeidet kan gjøres fleksibelt og i kombinasjon med jobbsøking eller jobb.

  Semesteroversikt og emneplan

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  1. semester
 • Hva koster det?

  Emnet er gratis.

Faglig leder

  Laster inn ...

  Har du spørsmål?

  Send e-post til studie-tkd@oslomet.no om