English version
!
Du kan ikke søke på dette emnet nå.

Det er ikke avklart når emnet settes opp neste gang.

Tilstandsovervåking av bærende konstruksjoner (SHM)

Videreutdanning

Automatisert skadedeteksjon av broer og andre større konstruksjoner bidrar til å sikre kvaliteten uten ressurskrevende manuelle observasjoner.

Dette emnet er svært relevant for deg som arbeider med prosjektering av store og komplekse konstruksjoner som broer og bygninger, eller strategi for deteksjon og karakterisering av skader i ulike byggverk.

Det bygges mange nye broer og det er stort behov for vedlikehold. I Norge finnes det over 20 000 broer og dagens kontroller er ofte basert på ressurskrevende manuell observasjon.

Det er behov for å systematisere og automatisere prosedyrer for å sikre kvaliteten. Dette emnet gir deg mer kunnskap og kompetanse i «Structural Health Monitoring Procedures».

Dette emnet blir undervist i på engelsk. Les mer om «Structural Health Monitoring» i den engelske studiepresentasjonen.