Student arbeider med en modell

Fagdidaktikk: kunst og design (studieretning i estetiske fag)

Masterprogram

Dette studiet er for deg som er lærer og som ønsker en masterutdanning med et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen design, kunst og håndverk. Studiet tilbys både på heltid og deltid.

 • Studiestart

  Informasjon om studiestart høsten 2020 finner du på oslomet.no

  Alle nye studenter bør gjøre seg kjent med studiets programplan (student.oslomet.no). Her finner du også pensum og timeplan. NB! Vær obs på at timeplanen ikke nødvendigvis stemmer overens med din personlig tilpassede etter at du har akseptert tilbudet fra oss og registrert deg som student. For å få personlig tilpasset timeplan må du logge deg inn på "Min side" (student.oslomet.no).

 • Opptakskrav og poeng

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad i faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk, treårig faglærerutdanning i design, kunst og håndverk eller treårig faglærerutdanning i forming og formingsfag eller tilsvarende. 
  • Lærerutdanning og, som del av eller i tillegg til denne, formingsfaglig utdanning med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende. 
  • Bachelorgrad innen visuelle kunstfag og/eller design og i tillegg praktisk-pedagogisk utdanning innen fagfeltet med et omfang på 60 studiepoeng eller tilsvarende. 

  C-krav

  For opptak til masterprogrammer ved OsloMet er det krav om at du har gjennomsnittskarakter på minst C fra bachelorgraden din.

  Poengberegning

  Les om hvordan vi poengberegner søknader til mastere og videreutdanninger her 

  Poenggrense ved siste opptak 

  Heltid: alle kvalifiserte 

  Deltid: 3,72

 • Slik søker du

  Slik søker du

  For å søke må du registrere søknad i Søknadsweb (fsweb.no). Du må registrere opplysninger om deg selv og laste opp relevant dokumentasjon.

  Les mer om søknadsprosessen her

  Når er søknadsfristen?

  Når får du svar på søknaden?

  • 1. mai: Tidlig opptak
  • 10. juli: Hovedopptak

  Svarfristen er normalt en uke, enkelte ganger kortere.

 • Hva lærer du?

  Studieretningen (veivalget) har et profesjonsperspektiv på undervisning og forskning innen formgiving, kunst og håndverk.  

  Studieretningen (veivalget) fokuserer på fagdidaktiske problemstillinger knyttet til fagområdet. Fornying, kritisk refleksjon, anvendelse av teori og utvikling av profesjonskunnskap står i fokus. Det legges vekt på en flerfaglig, samtids- og samfunnsorientert tilnærming til profesjonsfeltet i utdanning og praksis på alle nivå. 

  Du vil tilegne deg avansert kompetanse i planlegging, gjennomføring og vurdering av forsknings- og utviklingsoppgaver (FoU-oppgaver) og videreutvikler profesjonell virksomhet og fagkritisk refleksjon. 

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Heltid

  Dette studiet er et heltidsstudium på to år med et omfang på 120 studiepoeng. Det første året vil du ha fellesemner og emner knyttet til din valgte studieretning (veivalg). 

  I andre år vil du ha selvstendig masterarbeid. 

  Deltid

  Årsplan for samlinger 2020-2022 (PDF-dokument på hioa.no).

  Deltidsstudenter følger til dels de samme forelesningene som heltidsstudentene, men vil også få noe undervisning tilpasset deltid. 

  Det gjennomføres inntil seks campussamlinger per semester, lagt i hovedsak til fredager og lørdager. Både praktiske og teoretiske studieformer vektlegges.  

  Deltidsstudiet er også basert på individuelt og gruppebasert arbeid og veiledning via internett gjennom bruk av asynkron og synkron kommunikasjon.   

  Deltidsstudenter får digital tilgang til enkelte forelesninger, gjennomført for heltidsstudenter ved campus. 

  Undervisningsformene består av

  • forelesninger
  • seminarer
  • gruppearbeid
 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Materiellavgift kan komme i tillegg.

 • Studiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Mote og samfunn
  1. semester
  2. semester
  Kunst i samfunnet
  1. semester
  2. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  2. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Mote og samfunn
  3. semester
  4. semester
  Kunst i samfunnet
  3. semester
  4. semester
  Drama og teaterkommunikasjon
  3. semester
  4. semester
  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester
 • Deltidsstudiets oppbygging

   

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  2. semester

  2. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  3. semester
  4. semester

  3. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  5. semester
  6. semester

  4. studieår

  Fagdidaktikk - Kunst og design
  7. semester
  8. semester
 • Hva kan du jobbe som?

  Studieretningen fagdidaktikk: kunst og design gir grunnlag for tittelen lektor og kvalifiserer til undervisning i grunnskole, videregående opplæring og høgskole. 

  Mastergraden i estetiske fag kvalifiserer for kunstfaglig og/eller designfaglig arbeid i og utenfor kunstfeltet. 

  Med vekt på didaktikk, formidling og samfunnskontakt basert på kunst- og designfaglig kompetanse gir mastergraden også mulighet til å arbeide med kulturelle og sosiale problemstillinger på ulike felt. Masterstudiet i estetiske fag legger særlig vekt på utdanning samt institusjonelle og organisatoriske perspektiver. 

  Studiet kvalifiserer generelt til å søke forskerutdanning. 

 • Utveksling

  Du har mulighet til å dra på utveksling i 3. semester, enten i form av vanlig utveksling eller praksisutveksling (feltarbeid). 

  Du må minimum dra i 3 måneder og du kan dra til: 

  • Danmark
  • Italia
  • Litauen
  • Polen
  • Romania
  • Spania
  • Storbritannia
  • Tsjekkia
  • Tyskland

  Det er også muligheter utenfor Europa.

  Les mer om utveksling i estetiske fag her.

Faglig leder

Laster inn ...

Spørsmål om utdanningen?

Kontaktskjema

 

Portrett av Silje Stokka og Vanja Dahl Mostue

Masteren gir faglig tyngde til lærerrollen

– Masteren i estetiske fag, studieretning fagdidaktikk: kunst og design, gir relevant tyngde til utdannelsen min, og ikke minst til min fremtidige lærerrolle, sier Silje.

Tine i treverk.

Bærekraft i design- og håndverksundervisning

Samtaler om miljøhensyn kan integreres i design- og håndverkundervisningen i ungdomsskolen på en god måte uten å ta mye tid fra det praktiske arbeidet.