Maskespill

Halvårsstudium - Videreutdanning

Halvårsstudium i drama og teaterkommunikasjon - maskespill, tar sikte på å videreutvikle faglig-pedagogisk profesjonalitet i drama og teaterfaget.

 • Opptakskrav og søknadsfrist

  Anbefalte forkunnskaper: Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon eller tilsvarende.

  Søknadsfrist 15. oktober. Søknadsweb åpner 1. september.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

  (Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak. Opptak for eksterne gjøres etter at interne har fått sine plasser. Tilbud gis kun ved ledig plasser.)

 • Om studiet

  Studiet består av hovedområdene produksjon og spill med masker samt fagteori. Fagdidaktikk inngår i alle hovedområdene.

  Maskespill er organisert som et heltidsstudium på dagtid, og er svært intensivt og arbeidskrevende. Studiet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk. En stor del av opplæringen består av praktiske arbeidsøkter med maskeproduksjon, maskespill og det dramapedagogiske opplegget.

  Studiet innebærer kontinuerlig trening i spill med ulike typer masker. Studentene skal utarbeide en skriftlig dokumentasjon i form av en prosjektrapport. Studentene skal også produsere visninger med ulike typer masker. Undervisningsspråket vil være engelsk dersom internasjonale studenter tildeles studieplass og følger undervisningen.

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

  Denne består av en semesteravgift til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og kopiavgift.

  Eventuell materiellavgift kommer i tillegg.

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Videre studiemuligheter

  Studiet kan inngå i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...