Regi

Halvårsstudium - Videreutdanning

Har du lyst til å regissere din egen versjon av Peer Gynt? Drømmer du om å utfordre dine kreative evner og lederegenskaper på scenen? I regifaget kan du få kombinert alle dine drama- og teaterkunnskaper og lære om hvordan regissøren leder teaterproduksjoner med barn og amatører.

 • Opptakskrav

  Bestått DT1000 Drama og teaterkommunikasjon og DT2000 Dramaturgi eller tilsvarende.

  Forkunnskapskrav:
  Ingen absolutte forkunnskapskrav for studenter i bachelorprogrammet.

  For studenter som tar emnet som enkeltemne:
  Dersom ledig plass kan emnet tas som enkeltemneopptak og opptakskrav er høgskole- og/eller universitetsutdanning i drama- og teaterkommunikasjon tilsvarende 90 studiepoeng (eller tilsvarende utdanning på fagområdet), hvorav 30 studiepoeng må være et påbygningsstudium i dramaturgi (eller tilsvarende utdanning).

  Ved ledig kapasitet kan emnet kan tilbys som enkeltemneopptak. Opptak for eksterne gjøres  etter at interne har fått sine plasser. Tilbud gis kun ved ledig plasser.

  OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

 • Slik søker du

  Søknadsfrist 15. oktober. Søknadsweb åpner 1. september.

  Slik søker du opptak til masterstudier og videreutdanninger ved OsloMet

  OBS! Studiet settes igang med forutsetning om mange nok deltakere.

 • Om studiet

  Studiet er prosessorientert og bygger på studentenes egenaktivitet både praktisk og teoretisk. Det legges vekt på helhetlige produksjonsoppgaver der studentene prøver ut forskjellige teaterformer og metoder, samt foretar selvstendige valg i forhold til stoff, konsepsjon og aktører. 

  Besøk studentportalen for mer informasjon om dette studiet (student.oslomet.no).

 • Hva koster det?

  Du må betale en semesteravgift hvert semester (student.oslomet.no).

 • Studiets oppbygging

  Valgfritt emne Løper over flere semestre

  1. studieår

  2. semester
 • Videre studiemuligheter

  Studiet er et påbyggingsstudium, og kan innpasses i en bachelorgrad.

Faglig leder

Laster inn ...