Norsk i sykepleie

Etterutdanning

Dette er kurset for deg som ønsker å utvikle dine norskspråklige ferdigheter i en sykepleiefaglig sammenheng.

Målet med nettkurset Norsk i sykepleie er at deltakerne skal tilegne seg relevante strategier for språklæring og videreutvikle sine norskspråklige ferdigheter i en sykepleiefaglig sammenheng.

Påmelding til Norsk i sykepleie - nettkurs våren 2022 (nettskjema.no).

 • Kursinnhold

  • norsk grammatikk 
  • utvikling av egne norskferdigheter 
  • språk som et uttrykk for tanker, meninger, forståelse og holdninger 
  • fagspråk i sykepleie 
  • språkbruk i veiledningssituasjoner 
  • muntlig kommunikasjon i sykepleie 
  • skriftlig kommunikasjon i sykepleie 
 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltakeren 

  • har kunnskap om språksituasjonen i Norge
  • har grunnleggende og praktisk kunnskap om norsk grammatikk (lydsystem, bøynings- og orddannelsessystem, setningslære og betydningslære)
  • har kunnskap om språkets betydning for læring og profesjonsutøvelse
  • har kunnskap om sykepleiens fagspråk
  • har kunnskap om muntlige og skriftlige sjangere i sykepleierstudiet og profesjonsutøvelse
  • har kunnskap om de krav som stilles til muntlige og skriftlige ferdigheter i sykepleierstudiet og i profesjonsutøvelse

  Ferdigheter 

  Deltakeren 

  • kan uttale norsk på en slik måte at uttalen ikke er til hinder for kommunikasjonen
  • kan tilpasse sitt muntlig og skriftlig språk etter formål og mottaker
  • kan lese og forstå komplekse tekster i ulike sjangre
  • kan bruke språket fleksibelt og effektivt i faglige sammenhenger
  • kan formulere synspunkter, redegjøre for faglige emner og delta i faglige diskusjoner
  • kan ta i bruk språklæringsstrategier for å videreutvikle egne ferdigheter i norsk

  Generell kompetanse 

  Deltakeren 

  • har strategier for å forstå og gjøre seg forstått i møte med ulike varianter av norsk
  • har strategier for å delta i faglige diskusjoner og samarbeid
  • har strategier for å videreutvikle egne språkferdigheter
  • har innsikt i egen språklæringsprosess
  • har forståelse for hvilken rolle språk og kommunikasjon har i profesjons- og utdanningssammenheng
  • kan ta ansvar for kommunikasjonen i ulike situasjoner i studiet og i profesjonsutøvelse
  • kan bruke norsk skriftlig og muntlig på en tilfredsstillende måte i studiet og i profesjonsutøvelse
 • Opptak

  Søknadsfrist

  Søknadsfristen er 20. desember 2021 kl. 15:00.

  Påmelding til Norsk i sykepleie - nettkurs våren 2022 (nettskjema.no).

  Opptakskrav

  For å kunne delta på Norsk i sykepleie må du:

  • ha et annet førstespråk enn norsk
  • være sykepleier, sykepleierstudent eller student i kompletterende utdanning for sykepleiere
  • kunne dokumentere norskkunnskaper på nivå B2 eller tilsvarende

  Kurset har maks. 30 deltakere.

  Ved opptak vil det bli lagt vekt på en bredest mulig representasjon, med deltakere fra hele landet. Studenter ved landets bachelorutdanninger vil bli prioritert.

  Opptaket skjer etter følgende rangering

  • studenter ved OsloMet
  • sykepleiere tilknyttet praksisfeltet for OsloMet
  • sykepleierstudenter fra andre bachelorutdanninger i sykepleie
  • studenter i kompletterende utdanning for sykepleiere fra andre utdanningsinstitusjoner enn OsloMet
  • sykepleiere i norsk helsevesen

  Forkunnskap

  Grunnleggende IT-kunnskap for å kunne benytte seg av kursets læringsplattform(er).

 • Omfang

  Norsk i sykepleie går over ett semester våren 2022, og består av totalt 15 fellessamlinger på nett. Hver samling er på to timer. Mellom samlingene arbeider deltakerne individuelt og i grupper.

  Samlingene arrangeres mandager kl. 17:15–19:00 i uke 2, 3, 5–7, 10, 11, 13, 14, 17–19, 21 og 22. I uke 2 vil det også være en samling torsdag kl. 17:15–19:00. 

  Studentgruppene møtes torsdager kl. 16:00–18:00 i uke 2, 3, 5–7, 10, 11, 13, 14, 17–19, 21 og 22.

  Deltakerne må regne med ca. 10 timers arbeid mellom samlingene.

  Kurset har et samlet omfang på 170 timer.

 • Arbeidsform

  Oppnåelse av læringsutbyttet krever høy grad av selvstudium. Selvstudium innebærer både individuelt arbeid og samarbeid med meddeltakere.

  Det forventes at deltakerne forbereder seg i forkant av organiserte læringsaktiviteter, både når det gjelder møter med meddeltakere mellom samlingene og samlingene der lærer er til stede.

 • Kurskrav

  Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være godkjent for at deltakeren skal kunne fremstille seg til eksamen: 

  • Deltakeren må være til stede ved minimum 80 % av samlingene
  • Deltakeren må ta aktivt del i gruppearbeid mellom samlingene
  • Deltakeren må ha utført alle mappeoppgavene innen oppgitt frist
 • Eksamen

  Eksamen består av:

  • tre mappeoppgaver 
  • muntlig eksamen 

  Det benyttes en intern sensor på skriftlig eksamen, på muntlig eksamen benyttes en intern og en ekstern sensor.

  Eksamensdelene vurderes til bestått/ikke bestått, og det utstedes kursbevis ved bestått muntlig og skriftlig eksamen. 

  Kurset gir ikke studiepoeng. 

 • Kurslitteratur

  Jonsmoen, K.M og Greek, M. (2021). Norsk i sykepleie. Oslo: Universitetsforlaget. 272 sider

Kontakt

Laster inn ...