English version

Bokskapet

Om Bokskapet

Bokskapet gir ut helhetlige og nasjonalt rettede digitale læreverk/lærebøker på Open edX-plattformen og i ePub-format. Det skjer med åpen gjenbrukslisens (CC BY-NC-SA) i tråd med det vi kaller PISA-modellen. Tilbudet er gratis og du logger deg inn med FEIDE eller oppretter en personlig konto. Hver enkelt redaktør er ansvarlige for faglig innhold, mens Bokskapet sikrer dokumentkvalitet.

Se eksisterende digitale læreverk/lærebøker i Bokskapet (bokskapet.oslomet.no)

Bokskapet arbeider tett på fagmiljøene med utvikling av helhetlige digitale læreverk, som publiseres åpent nasjonalt til nytte for studenter, fagmiljø, praksisfelt og arbeidsliv.  Bokskapet bistår med kunnskap, kompetanse og opplæring innen digital produksjon, faglitterær sjangerutvikling og digital samlingsutvikling, som legger grunnlaget for åpen deling og fleksibel gjenbruk av læringsressurser.  Bokskapet arrangerer PISA-kurs som fokuserer på helhetlig transformasjon av emner. PISA står for Presentasjon, online Interaksjon, sosial Samhandling og Analyse. Bokskapet bistår fagredaktører i videreutvikling av allerede publiserte læreverk og utvikling av nye.

Lurer du på hva digital samlingsutvikling og sjangerutvikling i akademia er, så ta en titt på disse filmene:

Sjangerutvikling i akademia

Sjangre innfor musikk, film og litteratur er hele tiden under utvikling. Det kommer nye, og det oppstår blandinger. Bokskapet jobber med sjangerutvikling i akademia. Digitale læreverk er en ny sjanger, en ny type lærebøker som er dynamiske og interaktive. Et behov skapt av økt fokus på digitalisering og studentaktiv læring.

Digital samlingsutvikling

Kontakt

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon om Bokskapet.
Send oss en e-post:

 

Publisert: 05.01.19 | Universitetsbiblioteket