Søk om tilgang til Atekst

Atekst er en viktig tjeneste for søking i norske aviser for studenter og ansatte/forskere. Tilgangsmodellen som Retriever tilbyr for Atekst er endret fra 2019 til 2020, og Universitetsbiblioteket må nå betale for hver enkelt artikkel som lastes ned av studenter og ansatte. Artikkelkvoten som vi hadde satt av penger til i 2020 er nå brukt opp og det er nå etablert en løsning for tilgang til Atekst som kun er tilgjengelig for brukere tilknyttet OsloMet med et særskilt faglig behov.

Studenter og vitenskapelige ansatte som har et dokumentert faglig behov kan søke om særskilt tilgang ved å fylle ut et søknadsskjema. Universitetsbiblioteket vil behandle søknadene fortløpende og de som får godkjent sin søknad vil få tilsendt brukernavn og passord. 

Søknadsskjema for tilgang til Atekst

Hjelp til søk

Universitetsbiblioteket tilbyr veiledning i planlegging av søk og bruk av tjenesten for å gjøre det på en effektiv og hensiktsmessig måte som også reduserer antallet artikler det er nødvendig å laste ned. Bruk av tjenesten til massenedlastninger er ikke tillat. Kontakt Biblioteket P48 (ub.p48@oslomet.no) for å bestille veiledning.

Alternative avisarkiv

OsloMet har tilgang til en rekke norske og internasjonale aviser i Pressreader og Nasjonalbibliotekets avisarkiv er også en alternativ kilde til norske aviser.