Komprimer et EndNote-bibliotek

For å lagre en kopi av EndNote-biblioteket ditt på en minnepinne eller sende det som vedlegg til en e-post, må du som regel komprimere biblioteket pga. størrelse. 

Slik komprimerer du:

  1. File > Compressed library (.enlx) og merk av dine valg
  2. Ved valg av ‘Create & Email’: Oppgi filnavn og plassering for hvor komprimert fil skal lagres hos deg, samtidig som det åpnes en e-post med filen vedlagt.

Den komprimerte filen får endelsen .enlx og når EndNote åpner denne typen filer, lages det automatisk en .enl-fil med selve biblioteket og en .Data-mappe med alle tilhørende filer.

NB! Når du åpner et .enlx-vedlegg fra f.eks. en e-post, må du huske å lagre filen i den mappen du vil ha den (hvis ikke blir den liggende som en midlertidig fil). 

Lage frittstående  litteraturliste/referanseliste

I EndNote: 

  1. Merk referansene som skal med i litteraturlista (hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (Mac) nede for å velge flere)
  2. Kopier det markerte (Ctrl+C/Cmd+C) 
  3. Lim inn (Ctrl+V/Cmd+V) i Word-dokumentet der du vil ha den frittstående litteraturlista.