FilMet

FilMet inneholder filmer som kan forklare vanskelige emner og gjøre det enklere å studere. I tillegg finner du opptak fra arrangementer o.l.

Om FilMet

Filmene er sortert etter fakultet, institutt og emneord (tagger). Søkefeltet kan hjelpe deg med å finne filmene du trenger i ditt fag. Det meste av materialet på nettstedet ligger åpent tilgjengelig og nedlastbart, men det er tilknyttet en Creative Common lisens som har restriksjoner for bruk og deling. Lisensen tillater andre å laste ned verket og dele med andre så lenge produsenten er navngitt som opphavsperson, men andre kan ikke endre verket på noen måte, eller bruke det kommersielt.

Har du eget materiale som du mener er relevant å publisere på FilMet, hører vi gjerne fra deg.

Produksjon av film

OsloMet satser på kunnskapsspredning i digital form som et supplement til tradisjonell undervisning. Produksjonene du finner på FilMet er hovedsakelig produsert av Medieseksjonen som er en del av Universitetsbiblioteket på OsloMet.

Har du ønsker om å få gjort opptak, eller få veiledning slik at du kan gjøre egne produksjoner, eller ønsker du å bruke deler av filmene her i nye produksjoner, kan du ta kontakt med Medieseksjonen. Vi holder til i 3. etasje i Pilestredet 48. Før du begynner å planlegge innholdet i en film som skal publiseres på FilMet bør du huske på å: 

Medieseksjonen har i perioder stort produksjonspress, så ventetid må påregnes.

Gå til FilMet

Kontakt

film@oslomet.no 

Spørsmål om filmproduksjon ved OsloMet generelt: medieseksjonen@oslomet.no