English version

Produksjon av digitale læremiddel

Audiovisuelt-utstyr

Medieseksjonen

Medieseksjonen produserer film, lyd og bilete til undervisningsressursar.
Ler meir om tenestene deira på Medieseksjonens nettsider.

Bokskapet

Bokskapet gir ut heilskapleg og nasjonalt retta digitale læreverk/lærebøker på Open edX-plattforma og i ePub-format.
Les meir om Bokskapet.