English version

Produksjon av digitale læremidler

Audiovisuelt-utstyr

Medieseksjonen

Medieseksjonen produserer film, lyd og bilde til undervisningsressurser.
Les mer om deres tjenester på Medieseksjonens nettsider.

Bokskapet

Bokskapet gir ut helhetlige og nasjonalt rettede digitale læreverk/lærebøker på Open edX-plattformen og i ePub-format.
Les mer om Bokskapet.