English version

Seksjon for forskningsstøtte

Vi støttar forskarar og ph.d.-kandidatar med publisering, litteratursøk, og anna i forskinga.

Universitetsbibliotekets seksjon for forskingsstøtte vart etablert 1. juli 2023. Seksjonen har som mål å vidareutvikle tenestene til biblioteket retta mot OsloMets forskarar og ph.d.-kandidatar. 

Seksjonen vil hausten 2023 vere under oppbygging og utvikling, men ta gjerne kontakt med oss dersom det er noko du trur vi kan hjelpe deg med. Tenestene du er kjend med frå før vil vere minst like tilgjengelege framover.

Kontakt oss om

Kontakt oss via e-post.

Informasjon om tenestene til seksjonen (ansatt.oslomet.no).

Tilsette

Laster inn ...