English version

Smitteverntiltak i biblioteket

Bide av en bok og hender som holder i boken.

Smitteverntiltak

Kontakt og åpningstider

Informasjon om åpningstider og kontakt finner du her.

Hjelp og veiledning fra Universitetsbiblioteket

Bibliotekene, Studieverkstedet og Medieseksjonen gir digital veiledning og hjelper via chat, e-post, kurs eller Zoom. Les mer om hjelp og veiledning her (student.oslomet.no).