Individprogrammet – program for forskerrekruttering og talentutvikling

Individprogrammet ble lansert i 2017 med formål om å etablere to program: Ett for rekruttering og ett for talentutvikling.

I 2017 gjennomførte OsloMet en pilot for forskningsgrupper som ville benytte MSCA-ordningen til systematisk rekruttering av utenlandske forskere, etter modell fra tilsvarende opplegg ved NTNU og UiT. 

Forskergruppen for ansvarlig innovasjon ved SVA (AFI) og forskergruppen Metadatabaserte informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap fikk mulighet til å teste rekrutteringsordningen. Lederen for forskergruppen, HR og EU-teamet samarbeidet om en utlysningstekst for innkommende forskere som ville finansiere en postdok-periode på OsloMet med MSCA-midler fra Horisont 2020.

Finansiering av forskermobilitet

Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA) er et delprogram under Excellence-delen av EU-programmet Horisont Europa (forskningsradet.no) som finansierer forskermobilitet.  

Stipendmidlene fullfinansierer langt på vei forskningsoppholdene. Den typiske mottaker av stipendene er på postdok-nivå, men en forsker kan søke et slikt stipend i hele sin forskerkarriere.

Formål med MSCA 

Oppholdet ved en utenlandsk institusjon skal bidra til å bygge en forskers karriere.  

Søkeren:

Oppholdet skal også bidra til økt samarbeid mellom hjemme- og vertsinstitusjon.  

Normalt har MSCA-utlysningen for individuelle søkere under 10 prosent suksessrate. Det er kun de beste søkerne som når opp, og derfor er det karrierebyggende i seg selv å få et slikt stipend.  

Stipendmidler fra European Research Council (ERC)

Individprogrammet skal også se på hvordan OsloMet kan arbeide langsiktig med talentutvikling for kommende ERC-kandidater.

Avdeling for FoU ønsker på sikt å systematisere arbeidet med enkeltforskere fra OsloMet som vil søke midler fra European Research Council (ERC). Stipendene henger svært høyt og det er derfor en svært lav suksessrate for ordningen.

ERC tildeler tre typer stipend:

 1. Starting Grants
 2. Consolidator grants
 3. Advanced Grants

Varighet av stipendordningen

Stipendet støtter en individuell forsker og finansierer en forskergruppe i en periode på 3 til 5 år.

Kriterier

Forskerne må kunne vise at:

Individprogrammet ved OsloMet får støtte fra Forskningsrådets rammebevilgning for PES og interne strategiske midler.

 • Tidligere utlysninger

  Utlysningsrunden i 2018

  Flere forskningsgrupper var koblet på utlysningsrunden i 2018:

  1. Forskergruppen for ansvarlig innovasjon ved SVA (AFI)
  2. Forskergruppen Metadatabaserte informasjonssystemer ved Fakultet for samfunnsvitenskap
  3. Forskergruppen Arbeidsinkludering ved SVA (AFI)
  4. Fakultet for teknologi, kunst og design ved Elektronikk og IT  

  Utlysningsrunden i 2017

  Til fristen i september 2017 leverte fem kandidater søknad om forskningsprosjekt ved OsloMet; to av dem lyktes. Det betyr hele 40 prosent tilslag og er et svært godt resultat. 

  • Forskeren Go Yoshigawa fra Japan fikk støtte til postdok-prosjektet PEPPER – Positive Environment in Public Participation and Engagement for Responsible Research and Innovation.
  • Forskeren Nicolaas Stijn Groenendijk fra Nederland fikk støtte til postdok-prosjektet PATGOV – The Governance of the European patent system. 

Kontaktpersoner

Laster inn ...
Laster inn ...