English version

Kontakt oss

Kontakt fakultetene

Fakultet for helsevitenskap (HV)

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM)

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)

Sentralbord

Studenttorget i Pilestredet 52

Servicetorget campus Kjeller

Hovedresepsjonen

Besøksadresser

Postadresse

OsloMet – storbyuniversitetet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

Leveringsadresse

OsloMet – storbyuniversitetet
"Navn på fakultet/enhet"
"Navn på kontaktperson"
Pilestredet 46, 0167 Oslo

Fakturaadresse

E-fakturaadresse (EHF):
997058925

Organisasjonsnummer

997058925

Annet

Standvirksomhet og plakatoppheng