English version

Fakulteter og sentre

OsloMet er delt opp i fakulteter, forskningsinstitutter og sentre.

Organisasjon

Organisasjonskart (PDF, ansatt.oslomet.no).