English version

Senter for profesjonsforskning (SPS)

Vi forsker på profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, og politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Vår forskning

Siste vitenskapelige publikasjoner

Stipendiatstilling ved vårt senter?

Ønsker du å skrive doktoravhandling med relevans for senterets forskningsfelt? Vi utlyser jevnlig stipendiatstillinger.

Les mer om stillingen