English version

Senter for profesjonsstudier (SPS)

Senteret bedriver forskning om profesjoner og profesjonell yrkesutøvelse, om politikk og etikk knyttet til ulike profesjoner.

Utvalgte arrangementer

  • Grimen-forelesningen

    Hvert år inviterer vi en framtredende gjesteforeleser for å minnes professor Harald Grimen, som døde i 2011.