English version

Om OsloMet

Studenter
21950
Ansatte (årsverk)
2465,28
Publiseringspoeng i 2021
1427
Avlagte doktorgrader i 2022
45