OsloMet som samarbeidspartnar

OsloMet ønskjer å styrke samarbeidet med nærings- og arbeidsliv om forsking, innovasjon og utdanning.

Kontakt oss

OsloMet vil bidra til at kunnskap blir tatt i bruk i samfunnet. Vi samarbeider tett med samfunns- og arbeidsliv i storbyregionen, innanfor ei stor breidde av fagfelt. Mange av samarbeida foregår på fakulteta og sentra våre. 

Ønskjer du å samarbeide med oss om forskings-, utdannings- eller innovasjonsprosjekt, ta kontakt for meir informasjon.

    Laster inn ...