EN
Smilende kvinnelig student
Bachelorstudier
38
Masterstudier
53
Femårige masterstudier
5
Ph.d.-program
7
Aktive Horisont 2020/Europa-prosjekter
20
Aktive NFR-prosjekter
216
Ph.d.-kandidater (pr. 2022)
388
Samarbeid med OsloMet
Finn din utdanning
Finn ein ekspert

Aktuelt frå OsloMet

EU-millionar til OsloMet-prosjekt

To forskingsprosjekt, der OsloMet er partnar, har fått tilslag på søknader om EU-midlar. Tildelingane utgjer til saman over 70 millionar kroner.

Inngangsparti OsloMet
OsloMet deler kunnskap under Arendalsuka

OsloMet er godt representert under Arendalsuka i august. Fleire fagmiljø har eigne arrangement, og både leiinga og fagpersonar deltek i andre sine paneldebattar.

Oversiktsbilde fra Pollen i Arendal med gamle trehus og båter.
Millionar til forsking på inkludering av born og unge

Eit OsloMet-prosjekt har fått 10 millionar frå Noregs forskingsråd.

OsloMet-fasade med gul OsloMet-logo på mursteinsvegg.
Fleire vil bli sjukepleiarar – og stadig fleire er menn

Talet på mannlege søkarar aukar med nesten femti prosent på sjukepleiarutdanninga i Oslo, viser årets søkartal for OsloMet.

Fleire mannlege sjukepleiarstudentar står rundt ei seng. Nokon ligg i senga.