Utdanningskvalitet ved OsloMet

Kvalitetsarbeidet ved OsloMet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og arbeidslivsrelevant kompetanse som forbereder dem til å løse samfunnets utfordringer. Kvalitetssystemet er vårt redskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningene ved OsloMet. Systemet skal bidra til å synliggjøre og fremme kvalitet i utdanningstilbudene, samt å legge gode rammer og støtte opp under OsloMets hovedmål om å utdanne fremragende kandidater.