Utdanningskvalitet ved OsloMet

Kvalitetsarbeidet ved OsloMet skal bidra til å gi studentene et godt læringsutbytte og arbeidslivsrelevant kompetanse som forbereder dem til å løse samfunnets utfordringer. Kvalitetssystemet er vårt redskap for systematisk evaluering og vurdering av kvaliteten på utdanningene ved OsloMet.