English version

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)

Fakultetet utdanner barnehagelærere, lærere til alle nivåer i skolen, tegnspråktolker, tolker til offentlig sektor og kandidater innen internasjonale studier. Vi har omfattende forsknings- og utviklingsaktivitet knyttet til utdanningsområdene våre. LUI samarbeider tett med praksisfelt og arbeidsliv, og har forsknings- og utdanningssamarbeid med institusjoner i hele verden.

Omtrentlig antall studenter
7350

i 2023 (tall fra DBH)

Bachelorprogrammer
7
Masterprogrammer
9
Ph.d.-program
1

Kontakt oss

 • Kontaktskjema for fakultetet

 • Møt oss her

  Studiested Kjeller

  Kunnskapsveien 55

  Studiested Pilestredet

  Pilestredet 42

  LUI-infosenter (Pilestredet 42)

  Du finner infosenteret til venstre rett innenfor hovedinngangen i Pilestredet 42. Infosenteret er fakultetets knutepunkt for studieinformasjon og studieveiledning. 

  Telefon til infosenteret:  67 23 77 77

  Infosenteret er bemannet mandag til fredag kl. 10.00-14.00 (stengt i lunsjen 11.30-12.00).

 • Telefon

  Du kan nå oss på telefonnummeret til fakultetets infosenter: 67 23 77 77 (10.00-11.30 og 12.00-14.00).

  Sentralbordet til OsloMet har telefonnummer 67 23 50 00.

  Se også personsidene til de enkelte ansatte ved fakultetet

 • Postadresse

  OsloMet – storbyuniversitetet
  Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier / ev. institutt, seksjon eller ansatt
  Postboks 4  St. Olavs plass
  0130  OSLO

 • Følg oss på Facebook

Collage av portrett av Anna Sethne i forskjellige farger

Anna Sethne-forelesningen

Anna Sethne-forelesningen er en årlig gjesteforelesning som skal inspirere til integrering av utdanning og forskning, med vekt på mangfold, bærekraft og det tverrprofesjonelle.

Les mer om forelesningen