English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Omtrentlig antall studenter
2950

i 2023 (tall fra DBH)

Omtrentlig antall ansatte (årsverk)
195
Studietilbud
56
Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

  Laster inn ...

  Vibeke Bjarnø er instituttleder for institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU). Hun har et overordnet ansvar for all virksomhet ved instituttet, deriblant strategier, handlingsplaner og rapportering. Videre budsjett og økonomistyring, kvalitetssikringssystemet, instituttråd, MBU-møter, møter med studentråd, personal- og seksjonsledermøter. I tillegg fordeling av studieplasser og opptakstall ved instituttet, kontorer og arbeidsplaner.

  Laster inn ...

  Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet og leder fakultetets utvalg for studentsaker.

  Laster inn ...

  Annette Haslund er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, og ansvar for oppdragsvirksomhet (Tilskuddsordningene, deriblant DeKomp). Hun har også et overordna ansvar for begynneropplæring ved instituttet. 

  Laster inn ...

  Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for det fjerde og femte studieåret i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 og master i skolerettet utdanningsvitenskap. Videre har hun et overordnet ansvar for instituttets lederutdanninger og universitetsskoler. Herseth bistår også instituttleder med ordinær drift samt utviklingsarbeider ved instituttet. 

  Laster inn ...

  Mali Norvalls er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og videreutdanning i pedagogisk veiledning. I tillegg et overordna ansvar for praksis ved instituttet, inkludert praksis i utlandet.

  Laster inn ...

  Gørill Warvik Vedeler er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse. Hun har et overordnet ansvar for FoU, opprykksarbeid, forskningsgrupper og stipendiater ved instituttet, samt søknadsarbeid. Videre master i digital læringsdesign og videreutdanning i digital kompetanse. 

  Laster inn ...

  Ida Edel Rognerud er studieleder for studielederområde 6: kroppsøving. Hun har ansvaret for den femårige lærerutdanningen i praktisk estetiske fag trinn 1-13; kroppsøving og idrettsfag og den utfasende treårige faglærerutdanningen. I tillegg et ansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og lærerspesialist). Hun bistår også i arbeid med tilskuddsordningen og instituttets søknads- og anbudsarbeid.  

  Laster inn ...

  Ranveig Heide Jørgensen er studieleder for studielederområde 7: RLE, samfunnsfag og naturfag. Hun har ansvaret for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, kvalitetssikring av utdanningene og internasjonalisering ved instituttet. Dette inkluderer videreutdanning i tysk, fransk og spansk.

  Instituttlederstøtter

  Laster inn ...
  Laster inn ...
 • Seksjonsledere

  Laster inn ...

  Eli Gjølstad og Monica Johannesen er seksjonsledere for digital kompetanse.

  Laster inn ...

  Siri Mohammad-Roe er seksjonsleder for engelsk.

  Laster inn ...

  Øystein Brekke og Aina Hammer er seksjonsledere for religion, livssyn og etikk (RLE).

  Laster inn ...

  Rein Magnus Jensen er seksjonsleder for kroppsøving.

  Laster inn ...

  Lise-Kari Berg er seksjonsleder for kunst og håndverk.

  Laster inn ...

  James Gray er seksjonsleder for matematikk.

  Laster inn ...

  Hanne Müller er seksjonsleder for mat og helse.

  Laster inn ...

  Bendik Fredriksen er seksjonsleder for musikk.

  Laster inn ...

  Ruth Seierstad Stokke og Signe Laake er seksjonsledere for norsk.

  Laster inn ...

  Kirsti Marie Jegstad og Per Øyvind Sollid er seksjonsledere for naturfag.

  Laster inn ...

  Hege Knudsmoen og Knut Ove Æsøy er seksjonsledere for pedagogikk.

  Laster inn ...

  Kim Gunnar Helsvig og Siv Eie er seksjonsledere for samfunnsfag.

 • Instituttråd

 • Kvalitetssikring

Samarbeid

Studenter med laptop i fanget og solbriller på nesen sitter ute og prater sammen.
Trenger du godkjenning for å jobbe i Norge?

Er du bioingeniør, lærer eller sykepleier? Har du utdanning fra et land utenfor EU/EØS?

Hanne snakker tegnspråk
Vil være lærer for elever med tegnspråk

Hanne liker en utfordring, og har alltid vært glad i språk. Hun valgte å studere tegnspråkdidaktikk som et av sine emner ved grunnskolelærerutdanningen.

Portrett av Arnhild Eiken inne på OsloMet Holmlia.
Vil støtte ferske lærarar i storbyen

For nyutdanna lærarar i barnehage og skole er det avgjerande med fagleg og sosial støtte.

vasili på oslomet
– Det er stort behov for fleire lærarar med kompetanse i tysk, fransk og spansk

Vasili Bachtsevanidis si forsking har bidrege til å utvikla vidareutdanninga i tysk tilpassa behova til lærarar i Noreg.

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Hvordan få elevene til å konsentrere seg i en tid full av distraksjoner?

I kunst- og håndverksfaget kan faglig kompetente lærere, gode verksteder og grupper med færre elever ha god effekt. Det viste masteroppgaven til Eirin.

De to studentene Annette og Emilie sitter foran en grønn busk og holder nabospillet
Annette og Emilie vil lære elevene svensk og dansk

Det er stadig lavere forståelse mellom svensk, dansk og norsk språk, særlig blant yngre folk. Det ville to lærerstudenter gjøre noe med.

Ung mann står foran en gruppe studenter i et klasserom og underviser.
Studenter som underviser hverandre: – Utfordrer alt vi trodde vi visste om effektiv læring

En arbeidsform hvor studenter selv står for undervisningen krever mot, men gir svært gode resultater.

Studenter sitter i et klasserom, i forgrunnen er det en kvinnelig student som ser sliten og frustrert ut.
– Lærerutdanningen må ta studentenes emosjoner på alvor

Hvis studentene lærer å forholde seg til emosjoner, kan det bidra til at flere forblir i læreryrket, mener førsteamanuensis Mette Helleve.

To elever med ryggsekk står i kø for å stemme under skolevalget.
Hvordan få ungdom til å delta i demokratiet?

Nøkkelen kan ligge i hvordan kontroversielle temaer tas opp i klasserommet, viser ny forskning fra OsloMet.