English version

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU)

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) utdanner dyktige lærere til norsk skole, og har i tillegg til bachelor- og masterstudier en betydelig portefølje av etter- og videreutdanninger. Vi har sterke fag- og forskningsmiljøer innen skolefag, pedagogikk og digital kompetanse.

Instituttet i tall

Omtrentlig antall studenter
3150
Omtrentlig antall ansatte (årsverk)
195
Studietilbud
56
Forskningsgrupper
11

Organisasjon

 • Instituttledelse

   Laster inn ...

   Vibeke Bjarnø er instituttleder for institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU). Hun har et overordnet ansvar for all virksomhet ved instituttet, deriblant strategier, handlingsplaner og rapportering. Videre budsjett og økonomistyring, kvalitetssikringssystemet, instituttråd, MBU-møter, møter med studentråd, personal- og seksjonsledermøter. I tillegg fordeling av studieplasser og opptakstall ved instituttet, kontorer og arbeidsplaner.

    Laster inn ...

    Anne Bergljot Svenkerud er studieleder for studielederområde 1: pedagogikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og Kompletterende lærerutdanning. Hun har også overordnet ansvar for HMS ved instituttet og leder fakultetets utvalg for studentsaker.

     Laster inn ...

     Annette Haslund er studieleder for studielederområde 2: matematikk. Hun har ansvar for de tre første semestrene av femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, og ansvar for oppdragsvirksomhet (Tilskuddsordningene, deriblant DeKomp). Hun har også et overordna ansvar for begynneropplæring ved instituttet. 

      Laster inn ...

      Janne Herseth er studieleder for studielederområde 3: norsk. Hun har ansvar for det fjerde og femte studieåret i grunnskolelærerutdanningene for trinn 1-7 og 5-10 og master i skolerettet utdanningsvitenskap. Videre har hun et overordnet ansvar for instituttets lederutdanninger og universitetsskoler. Herseth bistår også instituttleder med ordinær drift samt utviklingsarbeider ved instituttet. 

       Laster inn ...

       Mali Norvalls er studieleder for studielederområde 4: engelsk, musikk, mat og helse og kunst og håndverk. Hun har ansvar for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 og videreutdanning i pedagogisk veiledning. I tillegg et overordna ansvar for praksis ved instituttet, inkludert praksis i utlandet.

        Laster inn ...

        Gørill Warvik Vedeler er studieleder for studielederområde 5: digital kompetanse. Hun har et overordnet ansvar for FoU, opprykksarbeid, forskningsgrupper og stipendiater ved instituttet, samt søknadsarbeid. Videre master i digital læringsdesign og videreutdanning i digital kompetanse. 

         Laster inn ...

         Ida Edel Rognerud er studieleder for studielederområde 6: kroppsøving. Hun har ansvaret for den femårige lærerutdanningen i praktisk estetiske fag trinn 1-13; kroppsøving og idrettsfag og den utfasende treårige faglærerutdanningen. I tillegg et ansvar for oppdragsvirksomhet (Kompetanse for kvalitet og lærerspesialist). Hun bistår også i arbeid med tilskuddsordningen og instituttets søknads- og anbudsarbeid.  

          Laster inn ...

          Ranveig Heide Jørgensen er studieleder for studielederområde 7: RLE, samfunnsfag og naturfag. Hun har ansvaret for fjerde til sjette semester på femårig grunnskolelærerutdanning trinn 5–10, kvalitetssikring av utdanningene og internasjonalisering ved instituttet. Dette inkluderer videreutdanning i tysk, fransk og spansk.

          Instituttlederstøtter

           Laster inn ...
            Laster inn ...
           • Seksjonsledere

             Laster inn ...

             Håkon Swensen er seksjonsleder for digital kompetanse

              Laster inn ...

              Colin Haines og Siri Mohammad-Roe er seksjonsledere for engelsk

               Laster inn ...

               Knut Aukeland er seksjonsleder for religion, livssyn og etikk (RLE)

                Laster inn ...

                Rein Magnus Jensen er seksjonsleder for kroppsøving

                 Laster inn ...

                 Lise-Kari Berg er seksjonsleder for kunst og håndverk

                  Laster inn ...

                  George Harry Hitching er seksjonsleder for matematikk

                   Laster inn ...

                   Hanne Müller er seksjonsleder for mat og helse

                    Laster inn ...

                    Bendik Fredriksen er seksjonsleder for musikk

                     Laster inn ...

                     Trine Gedde-Dahl og Anne Kristine Øgreid er seksjonsledere for norsk

                      Laster inn ...

                      Kirsti Marie Jegstad er seksjonsleder for naturfag

                       Laster inn ...

                       Hege Knudsmoen og Knut Ove Æsøy er seksjonsledere for pedagogikk

                        Laster inn ...

                        Siv Eie og Kim Gunnar Helsvig er seksjonsledere for Samfunnsfag

                       • Instituttråd

                       • Kvalitetssikring

                       Samarbeid