English version

Utdanningsledelse

Forskningen i gruppa omhandler utdanningsledelse og er forbundet med forskningsprosjektet Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen som utføres på vegne av Utdanningsdirektoratet. Forskningstemaet er faglig utvikling for skoleledere.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen 

  Prosjektperiode 1.1.2020-31.12.24. 
  Finansiering: Utdanningsdirektoratet
  Prosjekteier: Fakultetet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
  Prosjektleder: Marit Aas

  Kort om prosjektet

  Utdanningsledelse er et forskningsfelt som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Fra og med 2009 har et utvalg universiteter og høgskoler tilbudt nasjonale skolelederutdanninger på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet har fått i oppdrag å forske på utdanningene.
  Prosjektet gjennomføres i perioden 2020-2024, og har til hensikt å utvikle kunnskap om følgende tema:

  • Ledelse i utvikling av skoler og skolelederprogrammer som fremmer ledelse av skoleutvikling
  • Nasjonale skolelederutdanningers utforming og hvordan læringsaktiviteter som inngår i utdanningene kan forbedres og sammenhenger mellom dem kan styrkes.
  • Nasjonale skolelederutdanningers betydning for skolelederes egenutvikling i rollen som leder, utvikling av ledelsespraksis i skolen og utvikling av skolen som organisasjon.  
  • Ytre kontekstuelle forhold med betydning for om skolelederutdanningene gir resultater i praksis. 

  Forskningen skal bidra med kunnskap som er nyttig for utdanningsmyndigheter, tilbydere av utdanningene, skoleeiere, skoleledere og for skolers praksiser med tanke på ansatte og elevers læring.  
  Prosjektet ledes av professor Marit Aas ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og gjennomføres i et formalisert samarbeid med NTNU v/Institutt for lærerutdanning (ILU) og HINN v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU). 

  Prosjektet består av tre delprosjekter og dokumenteres gjennom tre delrapporter og en sluttrapport, samt gjennom artikler i internasjonale forskningsjournaler. 

  Les mer om deltakende institusjoner i prosjektet, delprosjektene og publisering

 • Samarbeidspartnere

  Prosjektet gjennomføres i et formalisert samarbeid med NTNU v/Institutt for lærerutdanning (NTNU/ILU) og Høgskolen i Innlandet v/Senter for praksisrettet utdanningsforskning (HINN/SEPU) og involverer over 15 forskere.