English version

Task design i matematikkundervisning

Vi forsker på design av matematiske problemstillinger og hvordan disse kan implementeres i undervisningen. I tillegg forsker vi på matematikkdidaktiske problemstillinger i lærerutdanning og i virket som matematikklærer.

I vår gruppe er vi interessert i å bedre forstå elevers, lærerstudenters og læreres perspektiver og deres erfaringer i møte med matematiske problemstillinger.  Derfor forsker vi på ulike aktører i utdanningssystemet. 

Vi bruker også matematiske problemstillinger som verktøy for å fange opp hvordan mennesker tenker om matematikk og hvordan mennesker snakker matematikk. 

Kjernen i matematikk er oppgaver, problemer, aktiviteter, eller mer generelt problemstillinger av matematisk art.

Undervisningen i matematikkdidaktikk tar utgangspunkt i problemstillinger relatert til både matematikk og det å undervise matematikk. "Tasks" er en samlebetegnelse for slike problemstillinger. Denne forskningsgruppen omfatter lærerutdannere som er opptatt av design av slike problemstillinger i matematikk og matematikkdidaktikk.

Gruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Det spesielle med denne forskningsgruppen er at den er fagspesifikk. Alle medlemmene underviser matematikk og matematikkdidaktikk på universitetets lærerutdanning, noe som gjør at vi har en felles interesse i hvordan vi kan forbedre vår egen undervisning. Dette omfatter også utvelgelse av oppgaver og utforming av undervisningsaktiviteter, arbeidskrav og eksamensoppgaver. Våre forskningsinteresser er varierte, og de er ikke begrenset til task design og matematikk. 

  Vår felles interesse i task design fra et undervisningsperspektiv har to styrker. Det gjør det mulig å strukturere gruppens møter slik at alle medlemmene har nytte av å delta, siden forskningen vi diskuterer har relevans for vår undervisning. I tillegg blir forskningsgruppen et forum hvor det blir enklere for medlemmer som er i starten av forskerkarrieren å bygge opp sin forskerkompetanse.

  Problemstillinger som er aktuelle innen task design omfatter

  • rammeverk og prinsipper for task design
  • relasjonen mellom task design, metodikk og elevers/studenters læring
  • elev-/studentperspektivet i task design
  • design av oppgaver og aktiviteter til lærebøker
  • ressurser som trekkes inn i designen av oppgaver

  Aktuelle spørsmål omfatter

  • hvordan elever/studenter og lærere tolker oppgaver og aktiviteter i diverse ressurser, og målet med disse
  • hvordan designprinsipper gjenspeiler forskjellige måter å oppfatte matematiske begreper
  • hvordan elevers opplevelse av matematikk er påvirket av kombinasjonen av lærers pedagogiske tilnærming og valg av oppgaver og aktiviteter 
  • task design og implementering av sekvenser av oppgaver og aktiviteter
  • hvordan lærere og lærerstudenter ser på task design, og hvordan de velger å lage sekvenser av oppgaver og aktiviteter og å tilpasse disse
  • hvordan task design kan relateres til samfunnets kjerneverdier  
  • task design og individuelle forskjeller mellom elever

  Medlemmenes forskningsinteresser spenner over mange forskjellige områder:

  • algebraisk geometri (spesielt moduli av bunter på kurver og ikke-kommutativ algebraisk geometri)
  • enkelte aspekter knyttet til matematikk i skolen (formativ og summativ vurdering, bevis og argumentasjon, algebra, programmering i matematikk, yrkesrettet matematikk, matematisk kreativitet)
  • enkelte aspekter knyttet til matematikk i lærerutdanningen (effekten av task design på lærerstudenter kompetanse i å undervise matematikk, lærerstudenters måter å besvare didaktiske spørsmål på, relasjonen mellom teori og praksis i lærerutdanningen, mestringsforventninger i å undervise matematikk, lærerstudenters og lærernes matematisk kompetanse innen for eksempel rasjonale tall, sannsynlighet, algebra og det å undervise slike temaer)
 • Forskningsprosjekter

  Medlemmene våre er involvert i mange forskjellige forskningsprosjekter, inkludert to prosjekter med støtte fra Norges forskningsråd gjennom FINNUT-programmet:

  Andre prosjekter: 

  • Pre-service teachers’ developing theorizing about mathematics teaching during school placement.
  • Developing a research disposition.
  • Algebragruppen
  • Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning