English version

Kropp, læring og mangfold

Forskergruppen har som mål å frembringe forskningsbasert kunnskap om kropp og bevegelse, undervisning og læring og lærerutdanning. Gruppa har som ambisjon å være en betydelig kunnskapsformidler både nasjonalt og internasjonalt, og produsere kvalitativt god forskning med relevans for praksisfeltet.

Sentralt for gruppen er å drive praksisnær forskning knyttet til kropp, bevegelse, undervisning, læring, og lærerutdanning, både i et elev- og lærerperspektiv. Vi  publiserer regelmessig i internasjonale og nasjonale tidsskrifter, samt er bidragsytere i vitenskapelige antologier og forskningsbaserte lærebøker for praksisfeltet. 

Forskningsgruppen er særlig tilknyttet LUIs forskningsstrategiske tematikker: 

Forskergruppens medlemmer arbeider ut i fra et vidt spekter av metoder: randomiserte studier, intervensjoner, filosofiske studier, self-study, autoetnografi, feltarbeid, intervju, observasjoner, og visuelle metoder.  

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskergruppen

  Forskningsgruppen har flere funksjoner. For det første, skal forskergruppen utvikle et sterkt forskningsmiljø knyttet til utdanningsforskning. Gruppen har jevnlige møter og arrangementer som inkluderer vitenskapelige ansatte, stipendiater og masterstudenter. For det andre, skal gruppen utvikle felles forskningsprosjekter med delprosjekter. Gruppen har felles forskningsprosjekt knyttet til kroppsøvingsforskning, herunder forskningsprosjekter knyttet til det tverrfaglige emnet «folkehelse og livsmestring» i skolen, forskning på egen utdanning, friluftslivforskning, samt forskning knyttet til bevegelse i og utenfor skolekonteksten.  

  Målsetningen er å være en betydelig bidragsyter av forskningsbasert kunnskap både nasjonalt og internasjonalt.  

 • Forskningsprosjekter

  • Folkehelse og livsmestring (Health and Life skills)
  • Dybdelæring gjennom uteskoleundervisning
  • Physical education in Norway: A review of research literature, 2010-2017
  • Kroppsøvingsfagets konstitusjon som skolefag 
  • Body Curriculum
  • Dance in PE / Dans i kroppsøvingsfaget
  • Fysisk aktivitet i lek: Delprosjekt av "ACTIVE PLAY –an after-school-program-intervention to promote physical activity and health-related quality of life in young children"
  • Kroppsøvingsfilosofi 
 • Samarbeidspartnere

  • Professor David Kirk, Education, University of Strathclyde, UK.
  • Professor Kimberly  Oliver, Kinesiology & Dance, New Mexico State University, USA.
  • Forskergruppen "Teaching and Learning in Physical Education" ved Høgskolen i Innlandet. 
  • Professor Jorunn Spord Borgen, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole.
  • Post doc Hilde Rustad, Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole.
  • Førsteamanuensis Kjersti Mordal Moen, Høgskolen i Innlandet. 
  • Førstelektor Egil Galaaen Gjølme, Institutt for lærerutdanning, NTNU. 
  • Dosent Bjørg Oddrun Hallås, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Høgskolen på Vestlandet. 

  Interne samarbeidspartnere:

  Laster inn ...