English version

Spesialpedagogikk og inkluderende praksis (SpecInc)

Denne forskningsgruppen vil initiere, koordinere og støtte opp om forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) for å oppnå mer inkluderende praksiser i barnehager og i grunnopplæringen.

Gruppens forskningsfelt er å belyse, analysere og å initiere inkluderende praksiser, og gjennom det øke utsatte barn og unges muligheter for deltakelse, fellesskap og læring, samt være en premissleverandør for den faglige utviklingen på feltet.

Det er en stor samfunnsutfordring at mange barn og unge ikke får tilfredsstillende utviklings- og læringsbetingelser i barnehagen og grunnskolen, eller ved at de faller ut av videregående opplæring. Vårt oppmerksomhetsfelt er utvikling og læring som grunnlag for et verdig voksenliv.

Gruppen hører til Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Mer om forskningsgruppen

  Vi anser inkludering som det sentrale omdreiningspunktet ved spesialpedagogisk arbeid. Målet er gode vilkår for oppvekst, utvikling og læring, spesielt for utsatte barn og unge.  Barnehagen, skolen og lærerutdanningene har behov for å utvikle forskningsbasert kunnskap om spesialpedagogiske innsatser og inkluderende praksiser. Det er behov for ny og utvidet kunnskap om hvordan man skaper helhet og sammenheng mellom allmenpedagogiske og spesialpedagogiske innsatser. 

  Vi ønsker å tilføre forskningsbasert kunnskap til flere av universitetets satsningsområder og med det utvikle relevant og aktuell kunnskap for utdanningsprogrammene ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier og for storsamfunnet. SpecInc vil styrke internasjonalt samarbeid på forskningsfeltet. 

  Vi ønsker å bidra med forskningsbasert kunnskap om barnehage, skole og oppvekst på følgende strategiske forskningsområder:

  • Barn og unges hverdagsliv i barnehage, skole og samfunn
  • Begynneropplæring
  • Helse og læring for barn og unge: Lek og læring
  • Livslang læring og læring i arbeidslivet
  • Ledelse og organisasjonsutvikling
  •  Lærerkvalifisering, profesjonskompetanse og utdanningsforskning

  Medlemmene i gruppen er ansatt på Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU), Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YFL) og Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU).

 • Forskningsprosjekter

  Prosjekter som er knyttet til SpecInc:

  • Antologi om matematikkvansker
  • Antologi om spesialpedagogikken som spenningsfelt
  • Digital læringsplattform for systemarbeid, endringsledelse og organisasjonsutvikling i PP-tjenesten – et arbeidsplassbasert etter- og videreutdanningsprogram (2018- )
  • Forskning om PP-tjenesten som systemagent (2015- )
  • IMaT- Inclusive Mathematics Teaching: Understanding and developing school and classroom strategies for raising attainment (2019-2022)
  • Lærekandidatordningen i vgs – yrkesfag (2019-)
  • Lærerkandidatforskning
  • Lærerspesialist i spesialpedagogikk- rolle og funksjon (2019-)

  Avsluttede prosjekter:

  • Læringsutbytte av spesialundervisning (2015)
  • Lærekandidatordningen (Oslofjordfondet, 2017)
  • SeVU PPT - Videreutdanning av PP-tjenesten (Udir, 2013-2018)
 • Samarbeidspartnere

  • Ingeborg. G. Wøien, HAPRO Hadeland
  • Camilla Herlofsen og Marianne Bahus, Universitet i Agder
  • Oddvar Hjulstad, Universitet i Sør- Øst Norge
  • Eva Dyrnes & Roger Sträng, Høyskolen i Østfold
  • NTNU
  • Markuu Jahnukainen, Universitet i Helsinki
  • Thomas Barrow, Universitet i Gøteborg
  • Rune Hausstätter og Ann- Cathrin Faldet, Høgskolen i Innlandet
  • Susan Hough, Manchester Metropolitan University
  • Jeremy Hodgen, University College London
 • Konferanser og arrangementer

  • IEASA, Sør- Afrika, august 2019
  • ECER, Hamburg, september 2019
  • Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt, september 2019