English version

Utfordrende bildebøker i klasserommet: Nytenkning om språk- og litteraturopplæring

Forskningsgruppa Challenging Picturebooks in Education: Rethinking Language and Literature Learning (offisielt engelsk navn) undersøker utforskende tilnærminger og inkluderende læring gjennom utfordrende bildebøker i skole, barnehage og bibliotek. Fokus er på leseopplæring, høytlesning og litterære samtaler, gjennom Shared Picturebook Reading (SPR).

Bildebøker henvender seg til et mangfoldig publikum i alle aldre. Vår forskning viser at bildebøker som utfordrer leserne kognitivt, følelsesmessig og estetisk kan bidra til læring og kritisk refleksjon. 

Vårt nyeste prosjekt om inkluderende utdanning gjennom utfordrende bildebøker samler forskere fra Skandinavia, Europa og Asia. Vi utforsker mulighetene for sosial inkludering og interkulturell læring gjennom barnelitteratur. 

Forskningsgruppa tilhører Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI). 

Les mer på forskningsgruppas egen nettside: Challenging Picturebooks in Education (uni.oslomet.no).

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppa

    I samarbeid med lærere ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning sine universitetsskoler vil forskerne i gruppen gjøre intervensjoner med bildebøker som læremidler og Shared Picturebook Reading (SPR; høytlesning og litterær samtale) som arbeidsform på ulike klassetrinn og i ulike fag, samt gjennom tverrfaglige opplegg, fra begynneropplæringen og ut grunnskolen. Pilotforsøk tyder på at bildebøker har et stort potensial til å stimulere elevenes leselyst, leseglede og motivasjon og til å utvikle elevenes verbale, visuelle og multimodale tekst- og tolkningskompetanse. 

  • Forskningsprosjekter