English version

Institutt for yrkesfaglærerutdanning (YLU)

Instituttet er det ledende fagmiljøet for yrkespedagogisk arbeid i Norge, med en bred satsing på forskning og utvikling i nært samarbeid med arbeidslivet. Instituttet utdanner yrkesfaglærere og trafikklærere, tilbyr praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag, master i yrkespedagogikk, etter- og videreutdanninger og har betydelig oppdragsvirksomhet.

Instituttet i tall

Omtrentlig antall studenter
1700

i 2023 (tall fra DBH)

Omtrentlig antall ansatte (årsverk)
72
Studietilbud
41
Forskningsgrupper
5

Organisasjon

 • Instituttledelse

  Laster inn ...

  Anna Hagen Tønder er instituttleder.

  Laster inn ...

  Ina Aurelia Pfeifer Issa er studieleder for masterutdanningen i yrkespedagogikk, stipendiater og trafikklærerutdanning (studielederområde 1).

  Laster inn ...

  Siv-Heidi Ruud er studieleder for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU-y) og videreutdanninger (studielederområde 2).

  Laster inn ...

  Hege Anita Danielsen er studieleder for bachelor - yrkesfaglærerutdanning (studielederområde 3).

  Laster inn ...

  Runa Grimstad Wold er instituttlederstøtte.

  Laster inn ...

  Anne Elin Færestrand er instituttlederstøtte og koordinator for yrkesfaglærerutdanningen.

 • Instituttråd

Samarbeid