English version

Bærekraft og teknologi i arbeid og læring

Gruppa har fokus på læring i skole og arbeid innen hovedsakelig teknologiske fag. Yrkesdidaktiske problemstillinger tilknyttet opplæring i tekniske fag, teknologi og bærekraft er sentralt.

Kunnskapsområdet Bærekraft og Teknologi i Arbeid og Læring (BTAL) fokuserer på innovasjoner og utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, læring i ulike yrker, og hvordan premissene for utvikling av en bærekraftig verden blir ivaretatt. Det vil gi flere perspektiver som vil belyse ulike sammenhenger mellom de nevnte områdene. Dette har direkte betydning for yrkesopplæring i videregående skole, næringsliv og bedrifter samt for yrkesfaglærerutdanningen. 

Overordnet del for LK20 (fagfornyelsen) er sentral i fag- og yrkesopplæringen, og det står blant annet beskrevet i verdier og prinsipper at det trengs kunnskaper og bevissthet om teknologiske innovasjoner for å utvikle løsninger som bidrar til å endre levesett, slik at man ivaretar livet på jorda. Videre står det beskrevet i tverrfaglig tema for bærekraftig utvikling at teknologi har en betydelig innvirkning på mennesker, miljø og samfunn. Det presiseres at anvendelse og utvikling av teknologi kan bidra til å finne nye løsninger, men også til å skape nye utfordringer.

Den overordnede forskningstilnærmingen for BTAL vil være yrkesfaglige kunnskaps- og læringskulturer i møte med teknologi og digitalisering i et bærekraftperspektiv. Denne tilnærmingen kopler teknisk orientert forskning på den ene siden og humanistisk/samfunnsvitenskapelig forskning på den andre. Dette utgjør et viktig kunnskapsfelt og et fundament for å imøtekomme og gripe an de mange utfordringer som det nye arbeidslivet stiller oss overfor, både teknologisk, nye læringsformer og i et samfunnsperspektiv med bærekraft. 

Noen overordnede temaer for forskning vil være:

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Prosjekter

  • Prosjekt i informasjonsteknologi og medieproduksjon (PIM)
  • Trafikklærerutdanning
  • Læringsfabrikken
  • Dybde i Bygg og Anlegg
  • Bærekraftig utvikling-TAL (tverrfaglig)
  • Elektro-pilot i yrkesfaglærerutdanningen
  • Erasmus prosjektet VETteach
  • BTAL-student: prosjekt om innovasjon, ny teknologi og bærekraft innen yrkesfag
 • Samarbeidspartnere

  • Raufoss videregående skole
  • Technology Norwegian Catapult Center (MTNC) på Raufoss
  • Nord universitet, forskergruppen Yrkesopplæring
  • Erasmus-prosjekt med flere partnere:
   • Finland (Haaga-Helia University of Applied Sciences, Helsinki) 
   • Spania (University of Valencia) 
   • Sverige (Linköpings universitet) 
   • The associated partners from Switzerland (University of Applied Sciences Northwestern Switzerland og University of Teacher Education Bern)