English version

Institutt for barnehagelærerutdanning (BLU)

Instituttet tilbyr bachelor i barnehagelærerutdanning, masterstudium i barnehagekunnskap og en rekke etter- og videreutdanninger. Vi har et nært samarbeid med praksisfeltet gjennom studentenes praksis og ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter. Våre ansatte kommer fra mange ulike fagfelt, og leverer forskningsbasert kunnskap som er relevant for samfunnets utfordringer på barnehagefeltet.

Instituttet i tall

Omtrentlig antall studenter
2000

i 2023 (tall fra DBH)

Omtrentlig antall ansatte (årsverk)
124
Studietilbud
21
Forskningsgrupper
12

Organisasjon

 • Instituttledelse

  Laster inn ...

  Kristin Danielsen Wolf er instituttleder.

  Laster inn ...

  Inger Marie Lindboe er studieleder for forming og fysisk fostring. Hun har ansvar for forskning og utvikling (FoU), stipendiater og universitetsbarnehageordningen. 

  Laster inn ...

  Geir Aaserud er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Cathrine Døscher. Han har ansvar for masterutdanning i barnehagekunnskap.

  Laster inn ...

  Hege Løberg har ansvar for etter- og videreutdanninger og oppdragsvirksomhet. Hun har også ansvar for skikkethetssaker ved instituttet. 

  Laster inn ...

  Elisabeth Almaz Eriksen er studieleder for drama og musikk. Hun har i tillegg ansvar for første og andre år av barnehagelærerutdanningen, heltid og for praksis i utdanningene. 

  Laster inn ...

  Unn Christin Håvie er studieleder for norsk og matematikk. Hun har ansvar for barnehagelærerutdanningen på deltid, samt instituttets deltakelse i INTERACT. 

  Laster inn ...

  Cathrine Døscher er studieleder for pedagogikk, i samarbeid med Geir Aaserud. Hun har i tillegg ansvar for arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og internasjonalisering. 

  Laster inn ...

  Hilde Bakke er studieleder for naturfag, RLE og samfunnsfag og har programansvar for tredje år på barnehagelærerutdanningen, heltid.

  Laster inn ...

  Håvard Østli er instituttlederstøtte.

  Laster inn ...

  Sunniva Bratsberg er instituttlederstøtte.

 • Seksjonsledere

  Laster inn ...

  Synne Sagstad Imeland er seksjonsleder for drama.

  Laster inn ...

  Tona Gulpinar er seksjonsleder for forming.

  Laster inn ...

  Kari Anne Jørgensen-Vittersø er seksjonsleder for fysisk fostring.

  Laster inn ...

  Anders Martinsen er seksjonsleder for RLE.

  Laster inn ...

  Elena Bøhler er seksjonsleder for matematikk.

  Laster inn ...

  Siri Haukenes er seksjonsleder for musikk.

  Laster inn ...

  Mari Sandbakken er seksjonsleder for naturfag.

  Laster inn ...

  Ingvild Kristin Alfheim er seksjonsleder for norsk.

  Laster inn ...

  Cecilie Thun er seksjonsleder for samfunnsfag.

  Laster inn ...

  Anne Greve og Katrine Giæver er seksjonsledere for pedagogikk.

 • Råd