English version

Kulturelt mangfold og flerspråklighet i et globalt perspektiv

Vi forsker på kulturelt mangfold og flerspråklighet. Våre prosjekter skjer i tett samarbeid med praksisfeltet og omfatter hele opplæringsløpet fra de yngste i barnehagen til voksenopplæring og høyere utdanning. Målet vårt er å bidra til et rettferdig og bærekraftig samfunn gjennom forskning på temaer som rasisme, flerspråklighet og internasjonalisering.

Mange av mulighetene og utfordringene utdanningssektoren i Norge står ovenfor i dag er knyttet til globalisering og migrasjon. Vi har et engasjement for kulturelt mangfold og flerspråklighet både i lokale og globale perspektiv.

Mangfoldsbegrepet slik vi bruker det omfatter samspill mellom ulike språklige og kulturelle erfaringer i kombinasjon med forskjellige familieformer, funksjonsvariasjoner, livssyn og religion, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet.

Flerspråklighet er et sentralt tema i flere av våre prosjekter, og innebærer både estetiske aspekter og modaliteter utover det talte.

Gjennom forskning på internasjonalisering favner vi også problemstillinger innen utdanningssektoren i det globale sør. Samlet dekker vi et bredt kunnskapsfelt på tvers av filosofi, pedagogikk, sosiologi, lingvistikk og psykologi. Vi ønsker å bidra med formidling av forskningsbasert kunnskap og ønsker derfor å være sentrale og synlige i samfunnsdebatten.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • Multilingual early childhood education and care for young refugee children
  • Flerkulturelle og flerspråklige praksiser i barnehager og skoler
  • Med flere språk i barnehagen
  • Flerspråklige ansatte i barnehagen
  • Experience-based learning in early childhood teacher training
  • Foreldresamarbeid med nybosatte flyktninger
  • STORBYBARN – tverrfaglig forskningsmiljø for forskning på barnehage og barndom i storby
  • PolkaNorski – utvikling av språk og kunnskap om verden i polsk og norsk hos en- og flerspråklige barn
  • Hvite skylapper
 • Samarbeidspartnere

  • Herzen Pedagogiske Universitet i St.Petersburg, Russland
  • Oslo kommune
  • NordPlus samarbeidende institusjoner
  • Skandinavisk forskningsnettverk for flerspråklighet, estetikk og mangfold
  • Kreativt lärcentrum, Malmö stad
  • Pedagogiskt Inspirasjon, Malmö stad