English version

Metodologiske ut-viklinger i barnehage- og utdanningsforskning (MUBU)

Forskningsgruppa vektlegger ulike og kritiske innganger til forskning og forskningsmetodologi. Det knyttes til hvordan forskning begrunnes og gjennomføres. Slik kan forskningsprosjekt også inkludere eksperimenteringer og utviklinger.

I Kunnskapsdepartementets strategi 2020-2024* oppfordres forskere til å prøve ut «nye perspektiver og tilnærmingsmåter i forskning om og for sektoren i fremtiden. Det fordrer risikovilje i forskning og innovasjon, noe departementet ønsker å legge til rette for».  Vår begrunnelse for å vektlegge forskning som studerer sammensatte utfordringer bringer inn kritiske spørsmål til hva, hvorfor og for hvem forskningen dreier seg om. Departementet oppfordrer også til teori- og metodeutvikling, med søkelys på ut-viklinger av metodemangfold. Ut-viklinger av metodemangfold er en viktig forskningsdrivkraft for oss. 

Forskningsgruppa MUBU vektlegger en utflatet ontologi der både mennesker og det mer-enn-menneskelige blir aktive medspillere i samspill. I vår forskning ønsker vi å utfordre et antroposentrisk omdreiningspunkt for forskning. Ikke på en slik måte at mennesket degraderes eller gjøres mindre interessant, men snarere for å belyse hvordan både menneskelige og ikke-menneskelige agenser virker på, med og i hverandre i tette sammenvevinger og ut-viklinger. En tilnærming til forskning som åpner for det ‘som kommer’ eller bliven. Når vi ønsker å gjøre forskning forskjellig, så innebærer det utvidelser av metodologiske forskningsinnganger og metodemangfold.

Forskningsgruppa vektlegger en ‘mindre’ (minor) forskning som vibrerer og virker i mellomrommene. Med utgangspunkt i prosessfilosofi og bliven, er vi opptatt av hva som kan skje eller bli til i relasjoner som oppstår og ut-vikles, mer-enn det som allerede er. Forskningsgruppens metodologiske og metodiske tilnærminger preges derfor i stor grad av performative lekne, utforskende og eksperimenterende kreative prosesser. Forskningsgruppa er koblet på produksjon av barnehagekunnskap og utdanningsforskning.  Gruppa er interdisiplinær - inspirert av etikk og filosofi situert i en antropocen tidsalder.  

*Hentet fra: Forskning, kunnskapsmegling og bruk (regjeringen.no) 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...
 • Forskningsprosjekter

  • Performing Methodologies in Early Years Research (PMEYR) an international research community
  • RECE – reconceptualizing early childhood education, international community 
  • NERA – network 22- Post-approaches to Education. Deltakere:
   • Helsinki University – dr. docent Riikka Hohnti, dr. Hanna Guttorm 
   • Manchester Metropolitan University, Professor Rachel Holmes, dr. Laura Tafi-Prats, dr. Christina MacRae, Emerita Professor Liz Jones, Emerita Professor Maggie MacLure.
   • Stockholm University Emerita Professor Gunilla Dahlberg, dr. Linnea Boden et al. 
   • Middlesex University, London, Professor Jayne Osgood. 
   • Memphis University, dr. Susan Nordstrom. 
   • Auckland University New Zealand, Professor Marek Tesar. 
   • Swinburne University, Australia, Professor Karen Malone.
   • Shinshu University, Japan, Reiko Hayashi Nakata.
  • Early Childhood in the 21. Century in Norway. Deltakere:
   • University College Østfold, dr. Nina Johannesen, dr. Bente Ulla and dr. Ann Sofi Larsen. 
   • USN, University of Southeast Norway, dr. Teresa Aslanian, dr. Anna Moxnes. 
   • Innland University College professor Camilla Andersen, ph.d. candidate Agnes W. Bjelkerud et. al. 
   • DMMH, dr. Ingrid Bjørkøy, Professor Lise Hovig