English version

Metodologiske ut-viklinger i barnehage- og utdanningsforskning (MUBU)

Forskningsgruppa vektlegger ulike og kritiske innganger til forskning og forskningsmetodologi. Det knyttes til hvordan forskning begrunnes og gjennomføres. Slik kan forskningsprosjekt også inkludere eksperimenteringer og utviklinger.

I Kunnskapsdepartementets strategi 2020-2024* oppfordres forskere til å prøve ut «nye perspektiver og tilnærmingsmåter i forskning om og for sektoren i fremtiden. Det fordrer risikovilje i forskning og innovasjon, noe departementet ønsker å legge til rette for».  Vår begrunnelse for å vektlegge forskning som studerer sammensatte utfordringer bringer inn kritiske spørsmål til hva, hvorfor og for hvem forskningen dreier seg om. Departementet oppfordrer også til teori- og metodeutvikling, med søkelys på ut-viklinger av metodemangfold. Ut-viklinger av metodemangfold er en viktig forskningsdrivkraft for oss. 

Forskningsgruppa MUBU vektlegger en utflatet ontologi der både mennesker og det mer-enn-menneskelige blir aktive medspillere i samspill. I vår forskning ønsker vi å utfordre et antroposentrisk omdreiningspunkt for forskning. Ikke på en slik måte at mennesket degraderes eller gjøres mindre interessant, men snarere for å belyse hvordan både menneskelige og ikke-menneskelige agenser virker på, med og i hverandre i tette sammenvevinger og ut-viklinger. En tilnærming til forskning som åpner for det ‘som kommer’ eller bliven. Når vi ønsker å gjøre forskning forskjellig, så innebærer det utvidelser av metodologiske forskningsinnganger og metodemangfold.

Forskningsgruppa vektlegger en ‘mindre’ (minor) forskning som vibrerer og virker i mellomrommene. Med utgangspunkt i prosessfilosofi og bliven, er vi opptatt av hva som kan skje eller bli til i relasjoner som oppstår og ut-vikles, mer-enn det som allerede er. Forskningsgruppens metodologiske og metodiske tilnærminger preges derfor i stor grad av performative lekne, utforskende og eksperimenterende kreative prosesser. Forskningsgruppa er koblet på produksjon av barnehagekunnskap og utdanningsforskning.  Gruppa er interdisiplinær - inspirert av etikk og filosofi situert i en antropocen tidsalder.  

*Hentet fra: Forskning, kunnskapsmegling og bruk (regjeringen.no) 

Forskningsgruppeledere

Laster inn ...
 • Medlemmer

   Laster inn ...
  • Forskningsprosjekter

   Performing Methodologies in Early Years Research (PMEYR) an international research community

   RECE – reconceptualizing early childhood education, international community 

   NERA – network 22- Post-approaches to Education 
   Deltakere:
   Helsinki University – dr. docent Riikka Hohnti, dr. Hanna Guttorm 
   Manchester Metropolitan University, Professor Rachel Holmes, dr. Laura Tafi-Prats, dr. Christina MacRae, Emerita Professor Liz Jones, Emerita Professor Maggie MacLure.
   Stockholm University Emerita Professor Gunilla Dahlberg, dr. Linnea Boden et al. 
   Middlesex University, London, Professor Jayne Osgood. 
   Memphis University, dr. Susan Nordstrom. 
   Auckland University New Zealand, Professor Marek Tesar. 
   Swinburne University, Australia, Professor Karen Malone.
   Shinsu University, Japan, Reiko Hayashi Nagata.

   Early Childhood in the 21. Century in Norway
   Deltakere:
   University College Østfold, dr. Nina Johannesen, dr. Bente Ulla and dr. Ann Sofi Larsen. 
   USN, University of Southeast Norway, dr. Teresa Aslanian, dr. Anna Moxnes. 
   Innland University College professor Camilla Andersen, PhD candidate Agnes W. Bjelkerud et. al. 
   DMMH, dr. Ingrid Bjørkøy, Professor Lise Hovig