English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Hva har følelser med oppfølging og digital samhandling å gjøre?

I en nylig publisert prisbelønnet artikkel kan vi lese at veiledere på NAV-kontorene får en «annerledes følelse» av digital samhandling med brukerne. Hvordan endrer digitale tjenester oppfølgingsarbeidet i NAV?

Hør den nye episoden av KAI-podden (soundcloud.com)