English version

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI)

Kompetansesenter for arbeidsinkludering er et samarbeid mellom OsloMet - storbyuniversitetet og NAV. Formålet med KAI er å styrke kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling innen områder som er viktige for arbeidsinkludering.

Arbeidsgivers rolle i arbeidsinkludering

I den nye episoden av KAI-podden spør programleder Talieh professor Rik van Berkel: Hvilken rolle har arbeidsgivere i arbeidsinkludering, og hvordan kan de bli støttet i å ansette personer som har utfordringer med å komme i arbeid?

Siste episoder av KAI-podden