English version

Forskning hos akademisk språkpraksis

Vi forsker på språkpraksiser i en flerspråklig og flerkulturell akademisk kontekst, med hovedfokus på bruken av norsk og engelsk i høyere utdanning.

Medlemmer
6
Prosjekter
7
Partnere
4

Forskningsgruppa akademisk språkpraksis (AKS) bidrar med undersøkende analyser av språkpraksiser i en flerspråklig og flerkulturell kontekst, med hovedfokus på bruken av norsk og engelsk i høyere utdanning. 

I forskningfellesskapet studerer vi bruken av språk i UH-sektoren og ser på hvordan akademisk tekstkompetanse både kan utvikles og videreutvikles. Blant annet ser vi på hvordan språklig og pedagogisk støtte kan bidra til mestring og læring i studier, i akademisk arbeid og i arbeidslivet. Målsettingen er å bidra til utvikling av kunnskap, teori og metoder innenfor dette feltet.

Forskningen vår belyser pedagogiske, profesjonelle, institusjonelle, kulturelle og politiske forutsetninger for læring og kunnskapsutvikling - hovedsakelig innenfor høyere utdanning.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
 • Medlemmer

  Laster inn ...

   

 • Forskningsprosjekter

  Pågående forskningsprosjekter:

  • Norsk i sykepleie
  • Skriving i fag - tanker og holdninger blant ansatte i undervisnings- og forskerstillinger i høyere utdanning
 • Samarbeidspartnere

  • European Literacy Network. COST Action IS1401. Working Group 2C
  • Høgskolen i Østfold
  • NMBU
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • University of Central Florida